Subsidie gevelaanpak Spuistraat en Vlamingstraat aanvragen

Bent u eigenaar van een winkelpand aan de Spuistraat of Vlamingstraat? En gaat u de gevel van uw pand renoveren of verbouwen? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

Voor wie?

Eigenaren van winkelpanden in de Spuistraat en Vlamingstraat.

  Voorwaarden

  • Om de kwaliteit van de gevels in de Spuistraat en Vlamingstraat te verbeteren is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Uw renovatie- of verbouwingsplan moet in dit beeldkwaliteitsplan passen.
   De architect van het beeldkwaliteitsplan VOCUS architecten moet uw plan daarom goedkeuren om voor subsidie in aanmerking te komen. Mail daarvoor het plan naar vocus@vocus.nl. VOCUS laat u weten of het plan akkoord is en of u het plan moet aanpassen.
  • U moet de subsidie vooraf aan de uitvoeringswerkzaamheden aanvragen. U krijgt 80% van de subsidie als de gemeente de definitieve omgevingsvergunningen voor de werkzaamheden heeft ontvangen. Daarna moet u de subsidie verantwoorden. Als uw verantwoording is goedgekeurd, krijgt u de rest van de subsidie.
  • De subsidie is 20 tot 30 % van de kosten voor verbouwing en renovatie, afhankelijk van het type activiteiten. Deze moeten minimaal € 1.000 zijn.
  • De subsidie voor gebouwen tot 10 meter breed is maximaal € 25.000. Voor gebouwen van 10 meter of breder maximaal € 50.000.
  • De werkzaamheden starten op zijn vroegst 6 weken na de aanvraag. En niet eerder dan de definitieve omgevingsvergunning is verleend.
  • U moet een omgevingsvergunning aanvragen.
  Belangrijke informatie: De definitieve omgevingsvergunning voor de verbouwing moet u uiterlijk 1 december 2022 bij de gemeente indienen.

  Nodig bij uw aanvraag

  Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:

  • een aanvraagformulier dat helemaal is ingevuld
  • een projectplan met daarin:

   1. een verklaring of u wel of niet vennootschapsbelasting moet betalen
   2. een kopie van het eigendomsbewijs van het gebouw waarvoor u subsidie aanvraagt
   3. een kopie van plan van uitvoering dat door VOCUS-architecten en de eigenaar is goedgekeurd
   4. een kopie van de offertes voor planvorming en de uitvoering van de verbouwing
   5. de schriftelijke verklaring waarin staat dat de aanpassing van de gevel past binnen de Reclamenota Gemeente Den Haag (RIS 170855) voor de reclame op de gevel. Dit is zo met de VvE en eventuele huurder besproken.
   6. de schriftelijke verklaring waarin staat dat de aanpassing aan de gevel past binnen de Welstandsnota Gemeente Den Haag. In de welstandsnota staat bijvoorbeeld welke rolluiken en zonweringen zijn toegestaan.

  Aanvragen

  Download hieronder het aanvraagformulier en vul het in.

  Aanvraagformulier subsidie gevelaanpak Spuistraat en Vlamingstraat (PDF, 174,3 kB)

  Mail het ondertekende aanvraagformulier samen met het projectplan naar: subsidies@denhaag.nl.

  Let op!
  Neem voordat u de aanvraag doet contact op met VOCUS architecten om het verbouwingsplan te laten goedkeuren.

  Hoelang duurt het?

  De gemeente stuurt u binnen 6 weken na ontvangst van de complete aanvraag en projectplan een besluit via post of e-mail.

  Contact

  Heeft u inhoudelijke vragen? Of wilt u uw verbouwingsplan laten toetsen? Neem dan contact op met VOCUS architecten. Stuur een e-mail naar vocus@vocus.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘Subsidie aanpak gevels Spuistraat en Vlamingstraat’.

  Wilt u weten hoever het staat met uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar csbadvies@denhaag.nl.

  Zie ook