Subsidie koloniaal en slavernijverleden aanvragen

Organiseert u activiteiten voor het herdenken van het Nederlandse koloniaal en slavernijverleden in Den Haag? Of wilt u ervoor zorgen dat mensen weten wat het slavernijverleden betekende en welk effect het nu nog heeft? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

U kunt 1 aanvraag per jaar doen, en voor deze aanvraag maximaal € 25.000 subsidie krijgen.

Voor inwoners van Den Haag. En voor Haagse organisaties die geen winst maken.

Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een inwoner van Den Haag of uw organisatie komt uit Den Haag. En u werkt samen met een Haagse culturele instelling of een Haagse school.
 • U bent nazaat van slachtoffers van het koloniaal- en slavernijverleden. Of u organiseert de activiteit samen met nazaten.
 • Met de activiteiten wilt u het koloniaal verleden of het slavernijverleden herdenken.
 • De activiteiten helpen meer mensen bewust worden van het koloniaal of slavernijverleden van Den Haag. En de effecten daarvan nu op Den Haag en haar inwoners.

Stuur bij uw aanvraagformulier het volgende mee:

 • een projectplan met daarin:
  • een overzicht en een beschrijving van de activiteiten
  • een beschrijving van uw doelgroep(en)
  • een beschrijving van de partners waarmee u samenwerkt
 • een begroting (overzicht van de kosten) met een dekkingsplan (welke financiers dekken de kosten van uw activiteit) en een toelichting
 • Gebruik voor uw begroting graag het formulier. Hierdoor kan de gemeente Den Haag uw aanvraag makkelijker behandelen.

  Begrotingsformat subsidieregeling koloniaal en slavernijverleden

  (PDF, 175,9 KB)

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Alleen rechtspersonen (organisaties) kunnen subsidie aanvragen. Stuur bij uw 1e aanvraag ook mee:

  • een kopie of scan van 1 van uw laatste rekeningafschriften (u mag de bedragen onleesbaar maken)
  • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie of scan van de oprichtingsstatuten

  Is uw rekeningnummer nog niet bekend bij de gemeente?

  Stuur dan een kopie of scan van het laatste bankafschrift. Daarop moeten de naam en het rekeningnummer duidelijk te zien zijn. Bedragen mag u onleesbaar maken.

  U kunt elk jaar subsidie aanvragen. Verstuur uw aanvraag op tijd:

  • U moet de subsidie minimaal 12 weken voor de start van de activiteit aanvragen.
  • U kunt de activiteiten pas starten als uw aanvraag is goedgekeurd.

  Stuur het aanvraagformulier naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Samen met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag.

  Download hieronder het aanvraagformulier:

  Aanvraagformulier subsidieregeling koloniaal- en slavernijverleden

  (PDF, 123,1 KB)

  Binnen 10 weken na uw complete aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

  De gemeente behandelt alleen complete aanvragen. Ze behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. En tot het subsidiegeld op is.

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

  Heeft u vragen over dit project van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar Begin link: koloniaalenslavernijverleden@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070