Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op denhaag.nl gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen.

Centrale register

De toegankelijkheidsverklaring van denhaag.nl is opgenomen in het ‘centrale register van toegankelijkheidsverklaringen’.

De status van deze website is:

B- Voldoet gedeeltelijk

Begin externe link: Bekijk het label(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Lees de volledige verklaring in het register(Externe link), einde externe link.

Status toegankelijkheidslabel van www.denhaag.nl

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via het Begin externe link: contactformulier(Externe link), einde externe link..

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente informeert u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden? Of heeft de gemeente niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een Begin link: klacht indienen, einde link. , of rechtstreeks contact opnemen met de Begin externe link: Ombudsman(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070