Aangifte van overlijden doen

Als er iemand is overleden, doet de nabestaande of de uitvaartondernemer hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Als de overledene niet in Den Haag staat ingeschreven, wordt dit doorgegeven aan de gemeente waar hij of zij wél staat ingeschreven.

De gemeente maakt 2 documenten en geeft deze aan de aangever:

 • Een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • Een afschrift van de overlijdensakte.

De aangifte kan worden gedaan door iedereen die kennis heeft genomen van het overlijden. Meestal is dit een nabestaande of de uitvaartondernemer.

Nabestaanden kunnen de aangifte per e-mail doen. De aangifte inclusief bijlagen stuurt u naar Begin link: overlijdensloket@denhaag.nl, einde link. . Uitvaartondernemers kunnen aangifte doen door in te loggen met Begin link: eHerkenning, einde link. . Het e-mailadres is ook te gebruiken als u als uitvaartondernemer (nog) geen eHerkenning heeft.

 • A-formulier, dit is de doktersverklaring
 • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de persoon die aangifte doet, en van de overledene
 • eventueel het trouwboekje
 • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: Begin link: een vergunning, einde link.

Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:

 • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:

 • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
 • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Extra documenten zijn nodig wanneer:

 • iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden: een kistverklaring met een medical statement
 • iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD, binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie
 • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking
 • wanneer de overledene niet in Nederland geregistreerd staat of het BSN-nummer niet bekend is: een geldig identiteitsbewijs van de overledene
 • de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding): een proces-verbaal van de politie

Bij uw aangifte heeft de gemeente de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten nodig. Deze stuurt u per post. U betaalt de kosten tijdens de digitale aangifte. U ontvangt dezelfde (of uiterlijk de volgende) werkdag het verlof, het uittreksel en eventueel andere documenten digitaal. De overige documenten krijgt u per post.

Stap 1:

Vraag Begin link: eHerkenning, einde link. aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

Stap 2:

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning kunt u aangifte doen. Dit doet u met het formulier ‘Kennisgeving Overlijden’.
 • Per formulier kunt u maximaal 5 overlijdensaangiften indienen. U kunt uiteraard meer formulieren invullen en versturen.
 • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aangifte.
 • De originele documenten stuurt u wekelijks naar:
  Gemeente Den Haag
  Unit Beheer & Verstrekkingen
  Postbus 12620
  2500 DL Den Haag

 • Afschrift van de overlijdensakte: € 16,60
 • Verlof begraven of cremeren: gratis
 • Verlof eerder of later begraven: € 100,50
 • Laissez-passer: € 11,80

Tarieven gelden in 2024.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070