Begrafenis of crematie uitstellen of vervroegen

De Wet op de lijkbezorging bepaalt wanneer iemand moet worden begraven of gecremeerd. De termijn is tussen 1,5 dag (36 uur) en 6 werkdagen na overlijden. Als u iemand eerder of later wilt laten begraven of cremeren dan de wettelijke termijn voorschrijft, dan heeft u een vergunning nodig.

Nodig bij de aanvraag

  • schriftelijk, ondertekend verzoek
  • verklaring van geen bezwaar van GGD Haaglanden
  • verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie bij begraven binnen 36 uur

Kosten

Een vergunning voor het uitstellen of vervroegen van een begrafenis of crematie kost in 2019: € 84,35.

Aanvragen