Beleid en regelgeving

Wilt u weten welke regelgeving binnen de gemeente geldt? Op overheid.nl vindt u alle verordeningen en regelingen.
Begin link: Regelgeving zoeken, einde link.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid biedt burgers toegang tot bestuurlijke informatie.

Begin link: Lees meer, einde link.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente kan met onder andere de provincie en waterschappen samenwerken in een gemeenschappelijke regeling.

Begin link: Lees meer, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070