In bezwaar bij de Wet Bibob

Is uw onderneming getoetst aan de Wet Bibob via een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob? Tegen dit advies kunt u geen bezwaar maken. Tegen het besluit van de gemeente kunt u wel bezwaar maken.

Na verzending van het besluit heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Procedure

Binnen 6 weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, is er een hoorzitting. De adviescommissie bezwaarschriften neemt vervolgens binnen 14 weken een besluit op uw bezwaarschrift.
Hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, leest u bij Begin link: Bezwaarschrift indienen, einde link. .

Voorlopige voorziening

In dringende gevallen kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke oplossing in de zaak. Bijvoorbeeld omdat u door de beslissing van de gemeente niet meer kunt werken of uw winkel niet open mag doen. De rechter bepaalt de voorlopige voorziening. Die oplossing is geldig totdat uitspraak is gedaan in de zaak.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070