Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente? Dien binnen 6 weken uw bezwaar in.

Reacties op publicatie Gemeenteblad

De gemeente maakt in het Gemeenteblad vergunningsaanvragen en (ontwerp)besluiten bekend. Er staat ook hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan bij de gemeente. Lees meer over Reageren op publicatie Overheid.nl. De publicatie van een bekendmaking ligt nog 1 jaar vanaf publicatiedatum ter inzage bij het Den Haag Informatiecentrum.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070