Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

Het gaat hierbij om Begin link: bezwaarschriften tegen (afwijzing van) subsidies, weggesleepte auto’s, bouwvergunningen, huisvuil, enzovoorts, einde link. . Het gaat hierbij niet om bezwaarprocedures tegen besluiten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, bezwaarprocedures tegen besluiten van Belastingzaken en bezwaar indienen bij naheffing parkeerbelasting (Parkeerbon). Lees hiervoor Begin link: Bezwaarprocedures, einde link. gemeente Den Haag.

Commissieleden

In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd. Deze mensen zijn onafhankelijk benoemd en hebben buiten deze functies ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente. Bekijk het overzicht (neven)functies.

Overzicht (neven)functies

(PDF, 126,5 KB)

Voorzitter

 • I. Michels-Spee

Vicevoorzitters:

 • S. Bagci
 • R.C.J.M Balvers
 • P.A. Clark
 • W. van den Hoek
 • S. van Kaam
 • E. H. Mazel
 • I. el Mokadem
 • A.J. Sizoo
 • P.N. van der Veer

Leden

 •  A. Houben
 •  A. Lorenzo
 • I. Seuren
 • V. van den Eeden
 • J.E.W.Tieleman
 • B. Hoesein
 • M. Karkich Ismail
 • A.J.M. Wierikx
 • J.J. van Vegchel
 • R. Lagrand
 • M.L. Kerdijk
 • M.D.P. Gopal-Kali
 • P. Hesseling
 • G.J.P. Leuverink
 • R.S. Weekers-Lameijer
 • S. Bildirci
 • J. Schmal

Adres hoorzittingen

Spui 70
2511 BT Den Haag
Telefoon: (070) 752 59 92
Fax: (070) 353 23 31

Postadres
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070