Verbeteren van participatie

De gemeente wil beter samenwerken met bewoners, ondernemers en organisaties. Daarom startte zij het programma Haags Samenspel.

Dit programma:

  • helpt bij het ontwerpen en uitvoeren van participatie
  • deelt kennis met medewerkers van de gemeente en inwoners, en geeft trainingen
  • maakt Begin link: hulpmiddelen, einde link. voor goede participatie
  • maakt regels voor participatie

Door het verbeteren van participatie wil de gemeente meningen en zorgen van inwoners serieus nemen. En hen mee laten besluiten over wat er gebeurt in de wijk, straat of stad.

Regels voor participatie

Bij goede participatie horen duidelijke afspraken en regels. Dan kunnen de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties goede beslissingen nemen. De regels staan in een handboek en in een verordening.

Handboek participatie

Ongeveer 1.000 inwoners, ondernemers en organisaties dachten mee over nieuw beleid. In het handboek staat hoe participatie in Den Haag werkt. Lees er meer over op Begin externe link: doemee.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..

Inspraak- en participatieverordening

De regels en afspraken voor participatie staan in de Begin externe link: Inspraak- en participatieverordening gemeente Den Haag 2012 (overheid.nl)(Externe link), einde externe link.. Zo weet u wat u mag verwachten als de gemeente participatie start.

De gemeente werkt aan een nieuwe, betere versie van deze afspraken. Lees meer over het proces en wanneer u kunt meedenken op Begin externe link: doemee.denhaag.nl(Externe link), einde externe link..

U mag tot 26 juni 2024 een reactie geven op de nieuwe Begin externe link: concept-verordening (RIS318697, bijlage)(Externe link), einde externe link.. Dit heet inspraak.

Denk en doe mee

Heeft u ideeën over (betere) participatie? Stuur een e-mail naar Begin link: haagssamenspel@denhaag.nl, einde link. .

Voor verschillende projecten in de stad kunt u met de gemeente meedoen. Lees meer op de pagina Begin link: Participatie in Den Haag, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070