Parkeerbeleid 2021-2030

In juli 2021 heeft de gemeente de Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met parkeren en parkeerproblemen.

De komende jaren groeit Den Haag flink. Er komen meer inwoners en meer arbeidsplaatsen. Inwoners willen allemaal prettig wonen, werken en ontspannen. De vraag naar parkeerplaatsen neemt ook toe. Maar de ruimte in de stad is niet groot genoeg voor al deze wensen.

De ruimte die er is, moet dus zo goed mogelijk worden verdeeld. In de parkeerstrategie staat hoe de gemeente dat wil doen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Parkeerregulering: parkeervergunningen voor bewoners en betaald parkeren voor bezoekers Parkeerregulering zorgt voor een betere verdeling van geparkeerde auto’s over de stad. Bezoekers kunnen nog steeds met de auto komen, maar moeten betalen om te parkeren. Hierdoor komen ze vaker met het openbaar vervoer of op de fiets. In woonwijken zorgt betaald parkeren ervoor dat meer auto’s buiten de wijk geparkeerd worden. Door parkeerregulering worden parkeergarages en het delen van vervoermiddelen (bijvoorbeeld deelauto’s) vaker gebruikt.
  • Minder parkeervergunningen
    Vanaf 1 januari 2022 stelt de gemeente per gebied nog maar een bepaald aantal parkeervergunningen beschikbaar. De afgelopen 15 jaar is in veel woonbuurten rond het centrum al parkeerregulering ingevoerd. Dit zorgde er eerst voor dat mensen in deze buurten minder vaak op straat parkeerden. Maar in veel buurten is het de afgelopen jaren weer drukker geworden met geparkeerde auto’s. Dit komt onder andere doordat bewoners zoveel parkeervergunningen konden aanvragen als zij wilden. Dit gaat veranderen. In plaats van autoparkeerplaatsen kunnen er bijvoorbeeld fietsvoorzieningen of groen worden aangelegd. Dit gebeurt in overleg met de bewoners.
  • Extra parkeerplaatsen
    In een aantal buurten maakt de gemeente extra parkeerplaatsen voor bewoners: Begin link: parkeerplaatsen in woonbuurten, einde link. . De gemeente onderzoekt of er parkeergarages kunnen worden gebouwd in oude wijken waar veel auto’s geparkeerd staan. En of bewonersgarages kunnen worden opgeknapt als dat nodig is.
  • Parkeernormen bij nieuwbouw
    Ontwikkelaars van kantoren en woningen moeten zorgen voor een geschikt aantal parkeerplaatsen. Het verschilt per bouwplan en per buurt waar en hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen. Kijk voor meer informatie op Begin link: Parkeernormen bouwprojecten, einde link. .

Bewoners

In veel wijken is meer dan 90% van de parkeerplekken bezet op het moment van de parkeertelling. De volle straten zorgen voor een minder prettige woonomgeving. En hulpdiensten, zoals ambulances, kunnen deze straten niet goed bereiken. In gebieden met parkeerregulering kunnen bewoners voor de 1e auto een Begin link: parkeervergunning aanvragen, einde link. . Is de parkeerdruk in een wijk hoger dan 90%? Dan geldt er in dat gebied vanaf 1 januari 2022 een maximumaantal parkeervergunningen voor 2e (en volgende) auto’s. Bewoners kunnen ook een Begin link: parkeervergunning voor hun bezoekers aanvragen, einde link. . Overige parkeerders komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Zij moeten per uur betalen (tijdens de uren waarin de parkeerregeling geldt).

Bedrijven en kantoren

De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer of de fiets naar hun werk gaan. Werknemers die toch met de auto komen, moeten op het terrein van de werkgever parkeren. Als daar niet genoeg parkeerplaatsen zijn, kan de werkgever een aantal parkeervergunningen in de buurt van het bedrijf aanvragen. Het aantal uit te geven Begin link: werknemersvergunningen, einde link. is niet groot. Dit hangt af van het aantal werknemers en hoe druk het is met geparkeerde auto’s in de wijk.

Bezoekers

De gemeente wil dat toeristen met de fiets of het openbaar vervoer komen. Of dat zij gebruikmaken van Begin link: P+R voorzieningen, einde link. buiten de stad. Maar de stad moet ook met de auto goed bereikbaar blijven. Daarom zorgt de gemeente voor voldoende parkeerplaatsen en parkeertarieven die passen bij het gebied. Kijk voor meer informatie op Begin link: Parkeren in het centrum van Den Haag, einde link. en Begin link: Parkeren aan het strand, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070