Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente kan met onder andere de provincie en waterschappen samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Bekijk de gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente is aangesloten.

Gemeenschappelijke regelingen zijn er vaak voor sociale voorzieningen, zoals mensen helpen bij bijstand, het vinden van een nieuwe baan, of in de zorg.

Rol gemeenteraad

Over de gemeenschappelijke regelingen brengt het college van burgemeester en wethouders verslag uit aan de gemeenteraad. Dit vindt u vooral in de paragraaf Verbonden Partijen van de jaarrekening en de begroting.

Het college vraagt ook regelmatig aan de raad om te spreken over een voorgenomen beslissing van de gemeenschappelijke regeling. Dit gebeurt dan in een zogenaamde zienswijze-procedure.

Welke gemeenschappelijke regelingen zijn er?

De gemeente heeft gemeenschappelijke regelingen met:

Officiële publicaties/bekendmakingen gemeenschappelijke regelingen zoeken

Officiële publicaties (bekendmakingen) van gemeenschappelijke regelingen vindt u op Begin externe link: overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070