Onderzoek naar vergunningaanvragen door het Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob kan de gemeente adviseren bij de controle op vergunningaanvragen. Hieronder kunt u lezen hoe zo’n proces verloopt.

Integriteitsonderzoek

Als de gemeente het Begin externe link: Landelijk Bureau Bibob(Externe link), einde externe link. (LBB) vervolgonderzoek laat doen, brengt de gemeente u hiervan op de hoogte. Bezwaar maken is niet mogelijk. U kunt wel uw aanvraag intrekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Termijnen

Het vervolgonderzoek van het LBB kost minimaal 8 en maximaal 12 weken. Na het onderzoek adviseert het LBB de gemeente over de risico’s.

Beslissing

Wanneer een advies terugkomt van het LBB, beslist de gemeente over de vergunningaanvraag. In het advies van het LBB staan de geraadpleegde bronnen en de aangetroffen feiten en omstandigheden.

Ook geeft het LBB aan hoe groot het risico is dat de gevraagde vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Het advies is niet bindend. De gemeente is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing.

Conclusies

In het Bibob-advies trekt het LBB 1 van de volgende 3 conclusies:

  • geen gebleken gevaar:
    het LBB ziet geen probleem om de gevraagde vergunning te verlenen.
  • mindere mate van gevaar:
    het LBB ziet een risico dat de aangevraagde vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen of om geld aan te wenden dat is verkregen met criminele activiteiten. De gemeente kan er voor kiezen de vergunning te verlenen met bepaalde voorschriften.
  • ernstig gevaar:
    het LBB is ervan overtuigd dat de aangevraagde vergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten of om geld aan te wenden dat afkomstig is uit criminele activiteiten. Het advies is om de vergunning te weigeren.

Besluit gemeente

Na ontvangst van het advies van het LBB neemt de gemeente een besluit. Als dit negatief is, kunt u een Begin link: zienswijze, einde link. naar voren brengen.

Beleid

Wilt u meer weten over het beleid van de gemeente? Dan kunt u de Begin externe link: Regeling Bibob Den Haag 2021 (RIS308678)(Externe link), einde externe link. en de Begin externe link: Beleidsnota Bibob Den Haag 2021 (RIS308677)(Externe link), einde externe link. raadplegen.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070