Subsidie samen sociaal en vitaal 2023

Organiseert u in 2024 activiteiten voor langere tijd voor ouderen of kwetsbare inwoners? Of voor mensen die lange tijd voor iemand anders zorgen (mantelzorgers)? Vraag dan subsidie aan.

U kunt alleen nog subsidie aanvragen voor categorie C.

De subsidie is voor activiteiten in 2024. U kunt subsidie aanvragen in 4 onderdelen (categorieën):

 • Categorie A (maximaal € 45.000 per aanvrager) activiteiten voor
  1. ouderen
  2. inwoners die zich eenzaam voelen
  3. mantelzorgers
  4. kwetsbare inwoners
  5. inwoners met een handicap
 • Categorie B: (€ 45.000 tot € 400.000 per aanvrager) activiteiten voor:
  1. ouderen
  2. inwoners die zich eenzaam voelen
  3. mantelzorgers
  4. kwetsbare inwoners
 • Categorie C (maximaal € 15.000 per aanvraag): vernieuwende activiteiten. U kunt voor maximaal 3 projecten subsidie aanvragen voor:
  1. ouderen
  2. inwoners die zich eenzaam voelen
  3. mantelzorgers
  4. kwetsbare inwoners
  5. vrijwilligers
  6. inwoners met een handicap
 • Categorie D (€ 45.000 tot € 400.000 per aanvrager): activiteiten voor groepen inwoners met een handicap.

Bekijk de precieze beschrijving van categorieën onder ‘Artikel 1:4 Activiteiten’ in de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal 2023 (RIS315437)(Externe link).

 In categorie A en C behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Tot het geld op is. In categorie B en D krijgen de aanvragen punten. Hoe beter de aanvraag past bij de voorwaarden in de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal 2023 (RIS315437)(Externe link) hoe groter de kans dat u subsidie krijgt.

De subsidie is voor stichtingen, verenigingen en bedrijven (rechtspersonen).

De belangrijkste voorwaarden om subsidie te krijgen zijn:

 • De activiteit zorgt ervoor dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen.
 • De activiteit helpt deelnemers zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen meedoen.
 • In uw plan staat hoe u deelnemers uit uw doelgroep bereikt en laat meedoen aan activiteiten.

Lees alle voorwaarden in de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal 2023 (RIS315437)(Externe link).

Bij een aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een ingevuld begrotingsformulier (overzicht van de kosten).
 • een projectplan subsidieregeling Samen sociaal en vitaal Den Haag (voor categorie B en D)

Download het begrotingsformulier

Begrotingsformat subsidieregeling samen sociaal en vitaal

(PDF, 297,5 KB)

Download de instructie voor het projectplan

Instructie projectplan subsidieregeling samen sociaal en vitaal

(PDF, 87,4 KB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten (regels)
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken).

Lees in welke categorie u subsidie kunt aanvragen onder het kopje Hoe werkt het.

Periode van aanvragen:
– subsidie categorie B en D: de aanvraagperiode is voorbij 
– subsidie categorie A: 1 september 2023 tot 30 september 2024
Het subsidieplafond is bereikt. Nieuwe aanvragen worden niet meer in
behandeling genomen.
– subsidie categorie C: 1 september 2023 tot 12 weken voor de activiteit begint.

Download de formulieren voor uw categorie en vul ze in.

 • De aanvraagperiode voor categorie B of D is voorbij. Kijk op onderstaande PDF om te zien hoeveel organisaties subsidie gaan krijgen in deze categorieën.

Gekregen subsidie in categorie B en D van de regeling Samen sociaal en vitaal 2023

(PDF, 95,6 KB)
 • Begrotingsformulier subsidieregeling samen sociaal en vitaal

Begrotingsformat subsidieregeling samen sociaal en vitaal

(PDF, 297,5 KB)
 • Instructie projectplan subsidieregeling samen sociaal en vitaal

Instructie projectplan subsidieregeling sociaal en vitaal

(PDF, 87,4 KB)

 • Aanvraagformulier subsidie categorie C subsidieregeling samen sociaal en vitaal

Aanvraagformulier subsidie categorie C subsidieregeling samen sociaal en vitaal

(PDF, 155,9 KB)

Stuur het aanvraagformulier en de bijlage(n) naar subsidies@denhaag.nl en subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl.

Na uw aanvraag krijgt u automatisch bericht dat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.

 • Subsidie categorie A of C: u krijgt binnen 12 weken nadat de gemeente uw volledige aanvraag heeft ontvangen een besluit.
 • Subsidie categorie B of D: u krijgt op zijn laatst 29 september 2023 een besluit van de gemeente.

Vergoeding voor vrijwilligers

In uw begroting mag voor de waardering van vrijwilligers maximaal € 16,50 per vrijwilliger staan en in totaal niet meer dan € 5.500. Een reis- en onkostenvergoeding is toegestaan.

U mag vrijwilligers in een bepaalde doelgroep een vrijwilligersvergoeding geven. De vergoeding is niet hoger dan € 1.900. Het totaal van de vrijwilligersvergoedingen is maximaal 5% van de ontvangen subsidie.

Presentatie

Op 16 mei 2023 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst gehouden over deze regeling. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u per e-mail opvragen via subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?

PEP Den Haag helpt u graag bij het aanvragen van subsidies. Bekijk meer informatie op de website van PEP Den Haag(Externe link).

Vragen

Heeft u vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u nieuws ontvangen over de subsidie Samen sociaal en vitaal? Stuur dan een e-mail naar subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl met het woord ‘nieuwsbrief’ in de titel. U krijgt dan regelmatig een update.

Bekijk de volledige subsidieregeling Samen sociaal en vitaal 2023 (RIS315437)(Externe link). De regeling is in 2023 vastgesteld maar geldt voor 2024.

Bekijk de algemene regels over subsidies in de Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV)(Externe link).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070