Subsidie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025 – 2028 categorie C aanvragen

Organiseert u activiteiten voor kunst en cultuur? En wilt u hiervoor 4 jaar lang elk jaar minimaal € 1.125.000 subsidie aanvragen? Vraag dan de subsidie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025 – 2028 in de categorie C aan. Dit kan vanaf 22 januari tot en met 1 februari 2024 23.59 uur.

Professionele kunst- en cultuurorganisaties die minstens 5 jaar vooral activiteiten in Den Haag uitvoeren. En de organisatie is minstens 5 jaar in Den Haag gevestigd.

 • Uw organisatie voert de activiteiten uit in de kalenderjaren 2025, 2026, 2027 en 2028.
 • Uw organisatie moet ook andere inkomsten hebben (bijvoorbeeld uit ticketverkoop of sponsoring).
 • U vraagt minimaal € 1.125.000 subsidie aan en maximaal het subsidieplafond.
 • De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, valt in 1 van de 6 onderdelen:
  • symfonieorkest
  • multidisciplinair productie-ontwikkelhuis
  • dansgezelschap
  • grootstedelijk poppodium
  • nationaal theatergezelschap
  • filmhuis voor niet-commerciële films

Kijk bij welk onderdeel uw activiteit hoort in de Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025 – 2028 (RIS316717)(Externe link). Zie de artikelen 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 en 12.1.

 • kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, maximaal 1 jaar oud
 • kopie van de statuten van de oprichting van de organisatie
 • jaarrekening 2022, met de balans en de winst- en verliesrekening
 • jaarverslag over 2022
 • current- en solvabiliteitsratio (financiële gegevens) op 31 december 2022
 • als u kosten voor onderhoud in uw begroting vermeldt: een meerjarenonderhoudsplan
 • aanvraagformulier, de inrichtingseisen (hierin staat waar de aanvraag aan moet voldoen: bijvoorbeeld hoeveel pagina’s en welk lettertype) en invulformats. Vraag deze aan door een e-mail te sturen naar kunstenplan@denhaag.nl

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en alle nodige documenten naar subsidies@denhaag.nl en kunstenplan@denhaag.nl.

 • Zet in de onderwerpregel: Aanvraag Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028 categorie C.
 • Vermeld voor welk onderdeel u subsidie aanvraagt:
  • symfonieorkest
  • multidisciplinair productie-ontwikkelhuis
  • dansgezelschap
  • poppodium
  • nationaal theatergezelschap
  • filmhuis voor niet-commerciële films.

U hoort op zijn laatst op 30 september 2024 of uw organisatie subsidie krijgt.

Spreekuren

Heeft u vragen? Maak een afspraak voor een spreekuur. Hiervoor stuurt u een e-mail naar kunstenplan@denhaag.nl. Zet uw vragen alvast in de e-mail. Een spreekuur duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het spreekuur kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het aanvragen, de subsidieregeling en inrichtingseisen. De gemeente kan geen inhoudelijke vragen over uw aanvraag beantwoorden.

Veelgestelde vragen over Subsidieregelingen meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028

(PDF, 190,1 KB)

Heeft u vragen over deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar kunstenplan@denhaag.nl.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070