Subsidie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025 – 2028 categorie C aanvragen

Organiseert u activiteiten voor kunst en cultuur? En wilt u hiervoor 4 jaar lang elk jaar minimaal € 1.125.000 subsidie aanvragen? Vraag dan de subsidie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025 – 2028 in de categorie C aan. Dit kon vanaf 22 januari tot en met 1 februari 2024 23.59 uur.

De subsidieregeling is gesloten

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Professionele kunst- en cultuurorganisaties die minstens 5 jaar vooral activiteiten in Den Haag uitvoeren. En de organisatie is minstens 5 jaar in Den Haag gevestigd.

 • Uw organisatie voert de activiteiten uit in de kalenderjaren 2025, 2026, 2027 en 2028.
 • Uw organisatie moet ook andere inkomsten hebben (bijvoorbeeld uit ticketverkoop of sponsoring).
 • U vraagt minimaal € 1.125.000 subsidie aan en maximaal het subsidieplafond.
 • De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, valt in 1 van de 6 onderdelen:
  • symfonieorkest
  • multidisciplinair productie-ontwikkelhuis
  • dansgezelschap
  • grootstedelijk poppodium
  • nationaal theatergezelschap
  • filmhuis voor niet-commerciële films

  Kijk bij welk onderdeel uw activiteit hoort in de Begin externe link: Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025 – 2028 (RIS316717)(Externe link), einde externe link.. Zie de artikelen 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 en 12.1.

  • kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, maximaal 1 jaar oud
  • kopie van de statuten van de oprichting van de organisatie
  • jaarrekening 2022, met de balans en de winst- en verliesrekening
  • jaarverslag over 2022
  • current- en solvabiliteitsratio (financiële gegevens) op 31 december 2022
  • als u kosten voor onderhoud in uw begroting vermeldt: een meerjarenonderhoudsplan
  • aanvraagformulier, de inrichtingseisen (hierin staat waar de aanvraag aan moet voldoen: bijvoorbeeld hoeveel pagina’s en welk lettertype) en invulformats. Vraag deze aan door een e-mail te sturen naar Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link.

  U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dat kon tot en met 1 februari 2024.

  U hoort op zijn laatst op 30 september 2024 of uw organisatie subsidie krijgt.

  Spreekuren

  Heeft u vragen? Maak een afspraak voor een spreekuur. Hiervoor stuurt u een e-mail naar Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link. . Zet uw vragen alvast in de e-mail. Een spreekuur duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het spreekuur kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld het aanvragen, de subsidieregeling en inrichtingseisen. De gemeente kan geen inhoudelijke vragen over uw aanvraag beantwoorden.

  Veelgestelde vragen over Subsidieregelingen meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2025-2028

  (PDF, 190,1 KB)

  Heeft u vragen over deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070