Subsidie cultuurparticipatie jong Den Haag 2024 aanvragen

Organiseert u een cultureel project voor Haagse kinderen of jongeren? Vraag dan subsidie aan via de subsidieregeling cultuurparticipatie jong Den Haag.

De subsidie is voor het organiseren en uitvoeren van projecten waarbij Haagse kinderen (4 tot en met 13 jaar) en jongeren (14 tot en met 27 jaar) kunnen meedoen (participeren) met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld:

 • een cultureel evenement organiseren
 • een plek inrichten om er kunst te kunnen maken
 • activiteiten organiseren binnen het mbo-onderwijs gericht op ontwikkeling in kunst en cultuur

Personen vanaf 18 jaar

Zij kunnen:

 • met de subsidie zelf een cultureel idee uitvoeren, voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar.
 • minimaal € 2.000 en maximaal € 5.000 subsidie aanvragen

Geld voor de aanvragen van personen vanaf 18 jaar is op

Het geld voor de aanvragen van personen vanaf 18 jaar die zelf activiteiten voor jongeren organiseren is op. U kunt dus geen subsidie meer krijgen.

Rechtspersonen (organisaties)

Zij kunnen met deze subsidie een project opzetten voor Haagse kinderen (4 tot en met 13 jaar) en/of voor jongeren (14 tot en met 27 jaar).

Culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een project (een cultureel product) dat zij samen met een mbo-opleiding uit Den Haag uitvoeren.

Rechtspersonen kunnen minimaal € 5.000 en maximaal € 40.000 subsidie aanvragen.

Geld voor de aanvragen van rechtspersonen (organisaties) is op

Het geld voor de aanvragen van rechtspersonen (organisaties) die activiteiten voor jongeren en kinderen organiseren is op. Voor deze onderdelen kunt u dus geen subsidie meer krijgen. Wilt u meer weten over verdere ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief Cultuurbeleid.

Meld u aan

Projecten waarbij kinderen en jongeren aan cultuur doen

Deze projecten:

 • gaan over het uitvoeren of leren uitvoeren van een cultureel product
 • zijn bedoeld voor het ontwikkelen van activiteiten in de vrije tijd
 • geven jongeren de mogelijkheid bij het hele project mee te beslissen. Dit geldt voor projecten voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar

Subsidie voor projecten voor kinderen (4 tot en met 13 jaar) kunnen alleen door rechtspersonen (organisaties) worden aangevraagd.

Projecten van culturele instellingen in samenwerking met het mbo

Voor projecten die culturele instellingen samen met Haagse mbo-opleidingen organiseren gelden de volgende voorwaarden:

 • Het project zorgt voor betekenisvolle en inclusieve (voor iedereen) kunst- en cultuurprogramma’s.
 • Culturele instellingen kunnen aantonen dat ze minimaal 3 jaar ervaring hebben met het ontwikkelen van programma’s voor het onderwijs.
 • Culturele instellingen ontwikkelen de projecten samen met een mbo-opleiding in Den Haag. En samen met de jongeren die deze mbo-opleiding volgen.

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een projectplan van maximaal 3 pagina’s met daarin:
  • de naam van uw project
  • een beschrijving van wat u organiseert
  • een beschrijving van hoe jongeren meewerken aan het project
  • als dat voor u geldt: een beschrijving met wie u samenwerkt
  • een beschrijving van hoe u andere jongeren voor uw project bereikt
  • een kopie van uw laatste rekeningafschrift waarop uw naam, adres en IBAN te zien zijn. De bedragen mag u onzichtbaar maken.
  • een begroting van het project. Hierin staat een schatting van de uitgaven en de inkomsten. Bij inkomsten noemt u ook het bedrag dat u bij deze subsidieregeling wilt aanvragen. U kunt een voorbeeld van een begroting aanvragen. Deze kunt u invullen. Stuur hiervoor een e-mail naar: Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. .
  • als u die heeft, kunt u een video van maximaal 2 minuten meesturen om uw aanvraag te ondersteunen

  Heeft u hier vragen over? Dan kunt u een e-mail sturen naar Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. .

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een projectplan van maximaal 6 pagina’s met daarin:
  • de naam van het project
  • een beschrijving van het project
  • een beschrijving van hoe jongeren meewerken aan en meebeslissen bij het project
  • een toelichting op hoe de resultaten van dit project binnen de organisatie opnieuw kunnen worden gebruikt
  • als dit voor uw instelling geldt: een beschrijving van de samenwerkingen (verplicht bij aanvragen voor samenwerking met mbo)
  • een communicatie- en marketingplan, waarin staat hoe u de jongeren bereikt
  • een kopie van uw laatste rekeningafschrift waarop de naam en adres staan. U mag de bedragen onzichtbaar maken.
  • een begroting van het project. Hierin staat een schatting van de uitgaven en de inkomsten. Geef aan of de bedragen met of zonder btw zijn. Een begrotingsformat kunt u aanvragen via Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. .
  • een bewijs of u btw moet betalen
  • als u die heeft, kunt u een video van maximaal 2 minuten meesturen om uw aanvraag te ondersteunen

  Voor culturele instellingen die voor het mbo aanvragen

  • Een toelichting waarom uw project onderdeel is van het leerplan (curriculum) van de opleiding.
  • Een toelichting waarom het project kan helpen ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs een vast onderdeel in het mbo wordt.
  • Een bewijs dat uw instelling 3 jaar ervaring heeft met het ontwikkelen van kunst- en cultuurprogramma’s voor het onderwijs.
  • Een toelichting op hoe de resultaten van dit mbo-project binnen de culturele instelling opnieuw kunnen worden gebruikt.

  Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook mee:

  • een kopie van de oprichtingsstatuten
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

  U kunt tot en met 1 oktober 2024 de subsidie aanvragen. Stuur hiervoor het aanvraagformulier en alle documenten die nodig zijn bij uw aanvraag naar: Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. . Vermeld hierbij ‘Aanvraag subsidie cultuurparticipatie jong Den Haag’ in de onderwerpregel van de mail.

  U mag pas met uw project beginnen als u bericht van de gemeente heeft ontvangen dat u subsidie krijgt. Houd hier dus rekening mee bij het aanvragen.

  Aanvraag cultuurparticipatie jong Den Haag 2024

  (PDF, 108,7 KB)

  De gemeente stuurt u een bericht dat ze uw aanvraag heeft ontvangen. Maximaal 6 weken na uw aanvraag hoort u of u de subsidie krijgt.

  Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan moet u als het project is afgelopen onderzoeken wat de deelnemers van uw project vonden. Dit heet het impactonderzoek. Deelnemers vullen hiervoor een anonieme vragenlijst in.

  De gemeente heeft een lijst met vragen gemaakt waaruit u kunt kiezen. U voert zelf het onderzoek uit. Voor vragen over het impactonderzoek kunt u mailen naar Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link.

  Heeft u vragen over het aanvragen van deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070