Subsidie klimaatadaptatie aanvragen (voor opvang regenwater)

Wilt u een groen dak en een regenton plaatsen? Of uw regenpijp afkoppelen en tuintegels vervangen? Vraag dan de subsidie klimaatadaptatie aan.

Er is dit jaar in totaal € 250.000 subsidie. Als het geld op is, sluit de regeling en kunt u voor dit jaar geen aanvraag meer indienen. Dit leest u dan op deze pagina.

Deze subsidie is voor:

 • eigenaren of huurders van een woning
 • een groep huurders of eigenaren voor meerdere woningen (zoals buren die samen 1 aanvraag indienen)
 • eigenaren of huurders van een gebouw (zoals een bedrijf, school, buurthuis of corporatie)
 • verenigingen van eigenaren (vve’s)
 • woningen of gebouwen zoals genoemd bij de Begin link: voorwaarden, einde link.

U kunt regenwater opvangen door bijvoorbeeld:

 • een groen dak aan te leggen (dak begroeid met planten)
 • een regenton of regenschutting te plaatsen
 • de regenpijp af te koppelen van het riool (bijvoorbeeld in een vijver)
 • tuintegels te vervangen door gras of planten

Hoeveel subsidie

 • Voor het opvangen van regenwater krijgt u 50% van de kosten vergoed.
 • U krijgt maximaal € 500 per 1000 liter regenwater dat u opvangt.
 • U krijgt maximaal € 50.000 subsidie voor elke aanvraag.
 • Heeft u een geldige Begin link: Ooievaarspas, einde link. ? Dan vergoedt de gemeente alle kosten.

Het aanleggen van een groen dak van 20 vierkante meter met een dikke ondergrond en veel planten kost € 2.400. U heeft geen Ooievaarspas. Dus u krijgt 50% van de kosten vergoed. Voor iedere 1.000 liter regenwater die u opvangt krijgt u maximaal € 500 subsidie.

 • Omdat u een groen dak aanlegt met een dikke ondergrond en veel planten, kan uw dak 60 liter regenwater per vierkante meter opvangen. Let op: een standaard groen dak vangt gemiddeld 35 liter regenwater per vierkante meter op. U kunt van uw factuur of offerte aflezen wat de waterberging is van uw dak.
 • Uw dak is 20 vierkante meter. In totaal kunt u dus 20 vierkante meter x 60 liter = 1.200 liter regenwater opvangen.
 • Deel het totaal aantal liter dat u opvangt door 1.000. Dat is 1,2.
 • Vermenigvuldig 1,2 met € 500 (het maximumbedrag dat u voor 1.000 liter opgevangen regenwater krijgt). Dus 1,2 x € 500 = € 600.
 • De gemeente betaalt € 600.

Welke kosten worden vergoed?

De gemeente vergoedt alle kosten die nodig zijn voor de werkzaamheden.

Welke kosten worden niet vergoed?

 • kosten die de gemeente heeft betaald voor een groen dak
 • kosten die vanuit andere regelingen worden betaald, zoals een subsidie van het Hoogheemraadschap Delfland
 • kosten voor bouwwerken zoals dakconstructies of een overkapping
 • kosten voor het afvoeren en vervangen van bestaande planten
 • kosten voor het afvoeren en vervangen van waterdoorlatende verharding, zoals grind. Behalve als het gaat om werk bij een nieuwbouwpand
 • kosten van eigen uren of arbeidskosten van medewerkers van de aanvrager

Voor deze subsidie gelden 2 voorwaarden:

 • U vangt minimaal 1.000 liter regenwater op. U mag hiervoor verschillende maatregelen combineren (zoals een regenton en een groen dak). Of u dient de aanvraag samen met andere inwoners in (zie het kopje ‘Samen met uw buren subsidie aanvragen’ bij Begin link: Goed om te weten, einde link. ).
 • De woningen of gebouwen staan in de volgende buurten waar de risico’s voor wateroverlast het grootst zijn:
 1. Schildersbuurt-Noord
 2. Belgisch Park
 3. Scheveningen Badplaats
 4. Schildersbuurt-West
 5. Bezuidenhout Oost
 6. Zuidwal
 7. Rond de Energiecentrale
 8. Duindorp
 9. Huygenspark
 10. Archipelbuurt
 11. Rivierenbuurt-Noord
 12. Rivierenbuurt-Zuid
 13. Schildersbuurt Oost
 14. Transvaalkwartier Noord
 15. Transvaalkwartier Midden
 16. Transvaalkwartier Zuid
 17. Kortenbos
 18. Voorhout
 19. Uilebomen
 20. Laakhaven-Oost
 21. Noorpolderbuurt
 22. Laakhaven-West
 23. Laakkwartier-Oost
 24. Laakkwartier-West
 25. Spoorwijk
 26. Groente- en fruitmarkt
Kaart van Den Haag met markering van de wijken waar subsidie voor klimaatadaptatie mogelijk is.
Kreeg u eerder subsidie van de gemeente voor het opvangen van regenwater? Dan krijgt u dit jaar geen subsidie. Er is 1 uitzondering: u kunt nog 1 keer subsidie aanvragen als het om een ander deel van hetzelfde gebouw gaat. Het gebouw moet in 1 van de genoemde buurten staan.

Meteen zien of de regeling op uw adres geldt? Dat kan door uw adres in te voeren op de pagina Begin externe link: Check of u Subsidie klimaatadaptie kunt aanvragen(Externe link), einde externe link..

Lees wat u moet meesturen bij uw aanvraag. Klik hieronder op de situatie die voor u geldt. U vraagt de subsidie aan als:

Aanvraag tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) als u het werk zelf heeft gedaan. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen. De eindfactuur en nota’s zijn maximaal 4 maanden oud.
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u de huurder van de woning bent: stuur een verklaring van de eigenaar mee waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een offerte van de kosten. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u huurder van een woning bent: stuur een verklaring van de eigenaar mee waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) als u het werk zelf heeft gedaan. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen. De eindfactuur en nota’s zijn maximaal 4 maanden oud.
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de hoofdaanvrager
 • een overzicht van de adressen van de woningen waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een verklaring van de huurders of eigenaren van deze adressen dat zij hebben ingestemd met het uitvoeren van de activiteiten
 • als u of een medeaanvrager huurder van een woning is: een verklaring van de eigenaar waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een offerte van de kosten. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de hoofdaanvrager
 • een overzicht van de adressen van de woningen waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • een verklaring van de huurders of eigenaren van deze adressen dat zij hebben ingestemd met het uitvoeren van de activiteiten
 • als u of een medeaanvrager huurder van een woning is: een verklaring van de eigenaar waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) als u het werk zelf heeft gedaan. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen. De eindfactuur en nota’s zijn niet ouder dan 4 maanden
 • KvK-nummer
 • verklaring waaruit blijkt dat u btw moet betalen
 • specificatie (overzicht) van de btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u huurder van het pand bent: een verklaring van de eigenaar waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een offerte van de kosten. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen
 • KvK-nummer
 • verklaring waaruit blijkt dat u btw moet betalen
 • specificatie (overzicht) van de btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u huurder van het gebouw bent: een verklaring van de eigenaar waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) als u het werk zelf heeft gedaan. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen. De eindfactuur en nota’s zijn niet ouder dan 4 maanden
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • VvE-vergaderbesluit, waarin de VvE heeft ingestemd
 • als de VvE voor de 1e keer subsidie aanvraagt: de oprichtingsakte en statuten (afspraken en regels van de VvE)

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • VvE-vergaderbesluit, waarin de VvE heeft ingestemd
 • als de VvE voor de 1e keer subsidie aanvraagt: de oprichtingsakte en statuten (afspraken en regels van de VvE)

Aanvraag tot € 1.500

Vraagt u voor een woningcorporatie subsidie aan, stuur dan bij de aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) als u het werk zelf heeft gedaan. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen. De eindfactuur en nota’s zijn niet ouder dan 4 maanden
 • specificatie (overzicht) van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • overzicht van adressen van de woningen, gebouwen en erven waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • verklaring dat de huurders hebben ingestemd

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten
 • specificatie (overzicht) van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • overzicht van adressen van de woningen, gebouwen en erven waarvoor u subsidie aanvraagt
 • verklaring dat de huurders hebben ingestemd

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten. Hierin staat hoeveel liter regenwater wordt opgevangen
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • kopie van uw Ooievaarspas
 • als u huurder van een woning bent: verklaring van de eigenaar waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het geplande werk

U kunt subsidie aanvragen als u de eindfactuur van de aannemer heeft ontvangen. Of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond.

Aanvraagformulier subsidie Klimaatadaptatie

(PDF, 117,7 KB)

Vragen

Heeft u vragen over uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. .

Wanneer aanvragen

Stuur de rekening binnen 4 maanden nadat u de kosten heeft gemaakt naar de gemeente. Stuur ook de subsidieaanvraag mee. Kijk welke documenten Begin link: nodig zijn bij uw aanvraag, einde link. .

Stuur de offerte binnen 12 weken voordat u kosten maakt naar de gemeente. Stuur ook de subsidieaanvraag mee. U ontvangt 80% van het bedrag als voorschot op uw rekening. De overige 20% krijgt u als u het verantwoordingsformulier heeft ingevuld en opgestuurd. Doe dit binnen 4 maanden na aankoop of uitvoering van de werkzaamheden. Kijk welke documenten Begin link: nodig zijn bij uw aanvraag, einde link. .

Stuur de offerte binnen 12 weken voordat u kosten maakt naar de gemeente. Stuur ook de subsidieaanvraag mee. U ontvangt het geld als voorschot op uw rekening. Kijk welke documenten Begin link: nodig zijn bij uw aanvraag, einde link. .

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Verantwoording indienen

Kreeg u in 2023 of 2024 subsidie? Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden.

Formulier verantwoording subsidie klimaatadaptatie

(PDF, 104,1 KB)

Maatregelen combineren

U mag meer maatregelen om regenwater op te vangen combineren in uw aanvraag.

Samen met uw buren subsidie aanvragen

Wilt u samen met uw buren regenwater opvangen? Dat kan. Stuur dan ook een schriftelijk akkoord van alle huiseigenaren die meedoen (met handtekening en adres). U bent er als aanvrager verantwoordelijk voor dat u de subsidie eerlijk verdeelt onder de deelnemers. Lees hieronder hoe u dat doet:

 • 3 buren willen samen subsidie voor een groen dak aanvragen.
 • Ze hebben geen Ooievaarspas. Dus de gemeente vergoedt 50% van de kosten met een maximum van € 500 voor iedere 1.000 liter regenwater dat zij opvangen.
 • Ze kiezen voor een groen dak met kleine plantjes (sedum) dat 30 liter regenwater per vierkante meter opvangt.
 • Het groene dak is in totaal 55 vierkante meter groot.

De buren willen allemaal een andere grootte van groen dak aanleggen:

 • Buurvrouw A wil een groen dak van 30 vierkante meter aanleggen.
 • Buurman B wil een groen dak van 15 vierkante meter aanleggen.
 • En buurvrouw C wil een groen dak van 10 vierkante meter aanleggen.
 • De totale kosten zijn € 1.925.

Buurvrouw A vraagt namens de 3 buren 1 subsidie aan voor de groene daken. En vermeldt dat zij in totaal 1.650 liter regenwater opvangen (55 vierkante meter x 30 liter regenwater). Buurvrouw A (de aanvraagster) ontvangt € 825 subsidie op haar rekening (1,65 x € 500).

De ontvangen € 825 subsidie moet ze dan nog delen met de andere buren. Hiervoor rekent de aanvraagster uit hoeveel subsidie zij ontvangen per vierkante meter.

Zij deelt het totale subsidiebedrag van € 825 door het aantal vierkante meter van het totale groene dak (55 vierkante meter). Ze ziet dat ze samen € 15 subsidie per vierkante meter hebben gekregen. Om iedereen hun juiste bedrag te geven, doet ze de € 15 per vierkante meter keer de grootte van het stuk groene dak van de buren:

 • De aanvraagster maakt aan Buurman B € 225 over. (€ 15 x 15 vierkante meter)
 • En ze maakt € 150 over aan Buurvrouw C. (€ 15 x 10 vierkante meter)
 • De aanvraagster houdt zelf € 450 over op haar rekening. (€ 15 x 30 vierkante meter)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070