Subsidie klimaatadaptatie aanvragen (voor opvang regenwater)

Wilt u een groen dak of regenton plaatsen? Of uw regenpijp afkoppelen of tuintegels vervangen? Vraag dan subsidie aan.

Er is dit jaar in totaal € 250.000 subsidie. Als de subsidie op is, sluit de regeling en kunt u voor dit jaar geen aanvraag meer indienen. Dit leest u dan op deze pagina.

Deze subsidie is voor:

 • eigenaren of huurders van een woning
 • eigenaren of huurders van een gebouw (zoals een bedrijf, school, buurthuis of corporatie)
 • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
 • deze subsidie is alleen voor woningen of gebouwen zoals genoemd bij de Voorwaarden

U kunt regenwater opvangen door bijvoorbeeld:

 • een groen dak aan te leggen (dak begroeid met planten)
 • een regenton of regenschutting te plaatsen
 • de regenpijp af te koppelen van het riool (bijvoorbeeld in een vijver)
 • tuintegels te vervangen door gras of planten

Hoeveel subsidie

 • Voor het opvangen van regenwater krijgt u 50% van de kosten vergoed.
 • U krijgt maximaal € 500 per 1000 liter regenwater dat u opvangt.
 • U krijgt minimaal € 500 aan subsidie. Dit betekent dat u minimaal € 1.000 aan kosten moet maken. U krijgt maximaal € 50.000 subsidie voor elke aanvraag.
 • Heeft u een geldige Ooievaarspas? Dan worden alle kosten vergoed. U hoeft dan dus geen minimum van € 1.000 aan kosten te maken.

Voorbeeld

Een groen dak van 20 vierkante meter met een dikke ondergrond en veel planten kost € 2.400. U heeft geen Ooievaarspas. Dus u krijgt 50% van de kosten vergoed. Voor iedere 1.000 liter regenwater die u opvangt krijgt u maximaal 500 euro subsidie.

 • U legt een groen dak aan van 20 vierkante meter.
 • De kosten zijn € 2.400.
 • U heeft geen Ooievaarspas. Dus u krijgt 50 % vergoed, met een maximum van € 500 subsidie voor elke 1.000 liter water die u opvangt.
 • Omdat u een groen dak aanlegt met een dikke ondergrond en veel planten, kan uw dak 60 liter regenwater per vierkante meter opvangen.
 • Uw dak is 20 vierkante meter. In totaal kunt u dus 20 vierkante meter x 60 liter = 1.200 liter regenwater opvangen.
 • Deel het totaal aantal liter dat u opvangt door 1.000. Dat is 1,2.
 • Vermenigvuldig 1,2 met € 500 (het maximumbedrag dat u voor 1.000 liter opgevangen regenwater krijgt). Dus 1,2 x € 500 = € 600.
 • U krijgt € 600 vergoed.

Welke kosten worden vergoed?

Alle kosten die nodig zijn voor de werkzaamheden worden vergoed. De volgende kosten worden niet vergoed:

 • kosten die de gemeente heeft betaald voor een groen dak
 • kosten die vanuit andere regelingen worden betaald, zoals een subsidie van het Hoogheemraadschap Delfland
 • kosten voor bouwwerken zoals dakconstructies of een overkapping
 • kosten voor het afvoeren en vervangen van bestaande planten
 • kosten voor het afvoeren en vervangen van waterdoorlatende verharding, zoals grind. Behalve als het gaat om werk bij een nieuwbouwpand.
 • kosten van eigen uren of arbeidskosten van medewerkers van de aanvrager

De subsidie is alleen voor woningen of gebouwen in de volgende buurten waar de risico’s voor wateroverlast het grootst zijn:

 1. Schildersbuurt-Noord
 2. Belgisch Park
 3. Scheveningen Badplaats
 4. Schildersbuurt-West
 5. Bezuidenhout Oost
 6. Zuidwal
 7. Rond de Energiecentrale
 8. Duindorp
 9. Huygenspark
 10. Archipelbuurt
Wilt u weten of u in gebruik kunt maken van de subsidie? Vul uw adres in via de adreszoeker Klimaatadaptatie(Externe link). U krijgt meteen te zien of u de subsidie kunt aanvragen.
Kreeg u eerder subsidie van de gemeente voor het opvangen van regenwater? Dan krijgt u dit jaar geen subsidie. Er is 1 uitzondering: u kunt nog 1 keer subsidie aanvragen als het om een ander deel van hetzelfde gebouw gaat. Het gebouw moet wel staan in 1 van de genoemde buurten hierboven.

Lees wat u moet meesturen bij uw aanvraag. Klik hieronder op de situatie die voor u geldt. U vraagt de subsidie aan als:

Aanvraag van € 500 tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) tot en met 31 december 2023 van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) tot en met 31 december 2023 als u als u het werk zelf heeft gedaan. (De eindfactuur en nota’s zijn maximaal 4 maanden oud.)
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u de huurder van de woning bent: stuur een verklaring van de eigenaar mee waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u huurder van een woning bent: stuur een verklaring van de eigenaar mee waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag van € 500 tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) tot en met 31 december 2023 van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) tot en met 31 december 2023 als u het werk zelf heeft gedaan. (De eindfactuur en nota’s zijn niet ouder dan 4 maanden.)
 • KvK-nummer
 • verklaring waaruit blijkt dat u btw moet betalen
 • specificatie (overzicht) van de btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u huurder van het pand bent: een verklaring van de eigenaar waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten
 • KvK-nummer
 • verklaring waaruit blijkt dat u btw moet betalen
 • specificatie (overzicht) van de btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • als u huurder van het gebouw bent: een verklaring van de eigenaar waarin staat dat de eigenaar instemt met het geplande werk

Aanvraag van € 500 tot € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) tot en met 31 december 2023 van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) tot en met 31 december 2023 als u het werk zelf heeft gedaan. (De eindfactuur en nota’s zijn niet ouder dan 4 maanden).
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • VvE-vergaderbesluit, waarin de VvE heeft ingestemd
 • als de VvE voor de 1e keer subsidie aanvraagt: de oprichtingsakte en statuten (afspraken en regels van de VvE)

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • VvE-vergaderbesluit, waarin de VvE heeft ingestemd
 • als de VvE voor de 1e keer subsidie aanvraagt: de oprichtingsakte en statuten (afspraken en regels van de VvE)

Aanvraag van € 500 tot € 1.500

Vraagt u voor een woningcorporatie subsidie aan, stuur dan bij de aanvraag de volgende documenten mee:

 • een eindfactuur (rekening) tot en met 31 december 2023 van de leverancier of aannemer, of nota’s (bonnen) tot en met 31 december 2023 als u als u het werk zelf heeft gedaan. (De eindfactuur en nota’s zijn niet ouder dan 4 maanden).
 • specificatie (overzicht) van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • overzicht van adressen van de woningen, gebouwen en erven waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • verklaring dat de huurders hebben ingestemd

Aanvraag vanaf € 1.500

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten
 • specificatie (overzicht) van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
 • de-minimisverklaring (bewijs of u steun van de overheid kreeg)
 • overzicht van adressen van de woningen, gebouwen en erven waarvoor u subsidie aanvraagt
 • verklaring dat de huurders hebben ingestemd

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • offerte van de kosten
 • een kopie van het laatste bankafschrift. Hieruit blijkt dat de rekening op naam staat van de aanvrager
 • kopie van uw Ooievaarspas
 • als u huurder van een woning bent: verklaring van de eigenaar waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het geplande werk

U kunt subsidie aanvragen als u de eindfactuur van de aannemer heeft ontvangen. Of als u de werkzaamheden zelf heeft afgerond.

Aanvraagformulier subsidie klimaatadaptatie 2023

(PDF, 110,8 KB)

Vragen

Heeft u vragen over uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar csbadvies@denhaag.nl.

Wanneer aanvragen

Stuur de rekening binnen 4 maanden nadat u de kosten heeft gemaakt naar de gemeente, samen met de subsidieaanvraag. Kijk welke documenten nodig zijn bij uw aanvraag.

Stuur de offerte binnen 12 weken voordat u kosten maakt naar de gemeente, samen met de subsidieaanvraag. U ontvangt 80 % van het bedrag als voorschot op uw rekening. De overige 20 % krijgt u als u het verantwoordingsformulier heeft ingevuld en opgestuurd. Doe dit binnen 4 maanden na aankoop of uitvoering van de werkzaamheden. Kijk welke documenten nodig zijn bij uw aanvraag.

Stuur de offerte binnen 12 weken voordat u kosten maakt naar de gemeente, samen met de subsidieaanvraag. U ontvangt het geld als voorschot op uw rekening. Kijk welke documenten nodig zijn bij uw aanvraag.

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Verantwoording indienen

Kreeg u in 2023 subsidie? Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden.

 • Vul daarvoor het formulier in.
 • Print het formulier en onderteken het.
 • Scan het ondertekende formulier.
 • Stuur het ondertekende formulier naar subsidies@denhaag.nl. Samen met de documenten die nodig zijn.

Formulier verantwoording subsidie klimaatadaptatie

(PDF, 101,5 KB)

Maatregelen combineren

U mag meer maatregelen om regenwater op te vangen combineren in uw aanvraag.

Samen met uw buren subsidie aanvragen

Wilt u samen met uw buren regenwater opvangen? Dat kan. Stuur dan ook een schriftelijk akkoord van alle huiseigenaren die meedoen (met handtekening en adres). U bent er als aanvrager verantwoordelijk voor dat u de subsidie eerlijk verdeelt onder de deelnemers. Lees hieronder hoe u dat doet:

Voorbeeld

 • 3 buren willen samen subsidie voor een groen dak aanvragen.
 • Zij hebben geen Ooievaarspas. Dus krijgen ze 50 % van de kosten vergoed met een maximum van € 500 voor iedere 1.000 liter regenwater dat zij opvangen.
 • Ze kiezen voor een groen dak met kleine plantjes (sedum) dat 30 liter regenwater per vierkante meter opvangt.
 • Het groene dak is in totaal 55 vierkante meter groot.

De buren willen allemaal een andere grootte van groen dak aanleggen:

 • Buurvrouw A wil een groen dak van 30 vierkante meter aanleggen.
 • Buurman B wil een groen dak van 15 vierkante meter aanleggen.
 • En buurvrouw C wil een groen dak van 10 vierkante meter aanleggen.
 • De totale kosten zijn € 1.925.

Buurvrouw A vraagt namens de 3 de buren 1 subsidie aan voor de groene daken. En vermeldt dat zij in totaal 1.650 liter regenwater opvangen (55 vierkante meter x 30 liter regenwater). Buurvrouw A (de aanvraagster) ontvangt € 825 subsidie op haar rekening (1,65 x € 500).

De ontvangen € 825 subsidie moet ze dan nog delen met de andere buren. Hiervoor rekent de aanvraagster uit hoeveel subsidie zij ontvangen per vierkante meter.

Zij deelt het totale subsidiebedrag van € 825 door het aantal vierkante meter van het totale groene dak (55 vierkante meter). Ze ziet dat ze samen € 15 subsidie per vierkante meter hebben gekregen. Om iedereen hun juiste bedrag te geven, doet ze de € 15 per vierkante meter keer de grootte van het stuk groene dak van de buren:

 • De aanvraagster maakt aan Buurman B € 225 over. (€ 15 x 15 vierkante meter)
 • En ze maakt € 150 over aan Buurvrouw C. (€ 15 x 10 vierkante meter)
 • De aanvraagster houdt zelf € 450 over op haar rekening. (€ 15 x 30 vierkante meter)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070