Subsidie kunst- en cultuurprojecten aanvragen

Organiseert u een kunst- en cultuurproject dat maximaal 1 jaar duurt? Vraag dan subsidie aan via de subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten Den Haag 2021.

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Over het verloop van uw aanvraag krijgt u bericht via post en e-mail. Mochten er nog vragen zijn, dan neemt het secretariaat van deze subsidieregeling per e-mail contact met u op.

Per 1 september 2022 is de regeling veranderd. Lees alle veranderingen onder Begin link: Voorwaarden, einde link. .

Professionele kunst- en cultuurorganisaties, broedplaatsen en kunstenaars die actief zijn in Den Haag. Een culturele broedplaats is een verzamelgebouw voor (vaak) startende kunstenaars en creatieven. Het gaat om kunstvormen zoals muziek, theater, dans, film, literatuur, beeldende kunst of een combinatie daarvan.

 • Rechtspersonen (organisaties) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 60.000.
 • Natuurlijke personen (personen) kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 10.000.

U kunt voor 2 soorten projecten subsidie aanvragen:

 • Projecten voor onderzoek en experiment (maximaal € 1.000).
 • Publieksgerichte projecten door culturele organisaties, broedplaatsen of kunstenaars. Voor de publieksgerichte projecten zijn er verschillende categorieën:
  • van € 1.000,01 tot en met € 10.000
  • van € 10.000,01 tot en met € 30.000
  • van € 30.000,01 tot en met € 60.000

Uw project duurt maximaal 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale kosten van het project. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, staan in het formulier.

Per 1 september 2022 zijn er andere voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor publieksgerichte projecten. Ook de beoordeling is veranderd. Lees hieronder de belangrijkste veranderingen.

Nodig bij uw aanvraag

Vraagt u subsidie aan als natuurlijk persoon (categorie A)? Dan hoeft u bij uw aanvraag alleen een kopie mee te sturen van:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw laatste rekeningafschrift

Criteria

De criteria (onderdelen waarop uw aanvraag wordt beoordeeld) zijn aangescherpt. Het criterium innovatie (vernieuwen) is veranderd in: relevantie voor de stad. Wat is de waarde of het belang van uw project voor Den Haag?

De nieuwe criteria zijn:

 • artistieke kwaliteit. Dit blijkt uit:
  • artistieke visie
  • vertaalslag van visie naar product (plan vertalen naar project)
  • kunstzinnigheid (kunstwaarde)
  • zeggingskracht (indruk)
  • vakmanschap (professionaliteit)
 • projectmatige bedrijfsvoering. Dit blijkt uit:
 • diversiteit en inclusie. (Gelijke kansen en rechten voor alle Hagenaars). Dit is te zien in:
  • visie
  • personeel
  • publiek
  • programma
  • partners
 • relevantie voor de stad. Is uw project:
  • onderscheidend (anders dan het bestaande aanbod)
  • innovatief
  • van belang voor de stad

Beoordeling in punten

U kunt in 3 categorieën subsidie aanvragen. Of u in categorie A, B of C valt, hangt af van hoeveel subsidie u aanvraagt.

Om een positieve beoordeling te krijgen moet u in uw categorie:

 1. op zijn minst 11 punten in totaal scoren, en
 2. voor zeker 2 criteria een voldoende scoren (dit geldt voor voor categorie B en C)

Voor elke criterium kunt u maximaal 5 punten scoren. (1 punt is onvoldoende, 2 is matig, 3 is voldoende, 4 is ruim voldoende en 5 is goed).

 • Categorie A (€ 1.000 tot € 10.000): een voldoende scoren op in elk geval artistieke kwaliteit óf relevantie voor de stad.
 • Categorie B (€ 10.001 tot € 30.000): een voldoende bij 2 criteria, waarvan in elk geval artistieke kwaliteit.
 • Categorie C (€ 30.001 tot € 60.000): een voldoende bij de criteria artistieke kwaliteit én projectmatige bedrijfsvoering.

Lees hoe uw aanvraag wordt beoordeeld op de pagina Begin link: Adviescommissie Haagse Kunst- en Cultuurprojecten, einde link. .

 • Een kopie van de oprichtingsstatuten (voor rechtspersonen).
 • Een kopie van het identiteitsbewijs (voor natuurlijke personen).
 • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van een actueel rekeningafschrift of andere post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

 • Een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Experimentele of onderzoeksmatige projecten.
 • Een sluitende begroting (berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. Uitleg hierover vindt u in het aanvraagformulier.
 • Een bewijs dat u btw moet betalen.

 • Een compleet ingevuld aanvraagformulier subsidie Haagse kunst- en cultuurprojecten voor publieksgerichte projecten.
 • Een sluitende begroting (berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. Uitleg hierover vindt u op het aanvraagformulier. Gebruik hiervoor het verplichte format (voorbeeld). Dit begrotingsformat kunt u opvragen via Begin link: hkcp@denhaag.nl, einde link. .
 • In de begroting meldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen en regelingen heeft gedaan.
 • Exploitatiebegroting (een berekening waarin u aangeeft welke kosten u tijdens het jaar maakt en welke inkomsten u in hetzelfde jaar heeft).
 • De laatste jaarrekening.
 • Een bewijs dat u btw moet betalen.

Als u wilt, kunt u informatie meesturen, zoals korte cv’s, recensies, stukje script, stukje libretto en beeld- en geluidsmateriaal. Zo kan de gemeente uw aanvraag beter beoordelen. Houd hierbij rekening met:

 • Een maximum van 2 pagina’s en 1 minuut geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 1.000.
 • Een maximum van 6 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 30.000.
 • Een maximum van 10 pagina’s tekst en 5 minuten geluid- of beeldmateriaal voor aanvragen tot en met € 60.000.

Tijdens de aanvraagperiode kunt u subsidie aanvragen voor:

 • onderzoeks- en experimentele projecten
 • publieksgerichte projecten

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (zie hieronder), de begroting in begrotingsformat en bijlagen via e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en Begin link: hkcp@denhaag.nl, einde link. .

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie op verschillende momenten aanvragen.

Aanvraagperiodes

 • Voor onderzoeks- en experimentele projecten:
  • 1 februari tot en met 28 februari
  • 1 april tot en met 30 april
  • 1 juni tot en met 30 juni
  • 1 oktober tot en met 31 oktober

Aanvraagformulier voor onderzoeks- en experimentele projecten

(PDF, 103,7 KB)
 • Voor publieksgerichte projecten:
  • 1 januari tot en met 31 januari
  • 1 april tot en met 30 april

Onderzoeks- en experimentele projecten

Na de laatst mogelijke datum om een aanvraag te doen, neemt de gemeente binnen 6 weken een beslissing over uw aanvraag.

Publieksgerichte projecten

Na de laatst mogelijke datum om een aanvraag te doen, neemt de gemeente binnen 14 weken een beslissing over uw aanvraag. De uitvoering van uw project begint na de uiterste beslissingsdatum.

 • Bij een aanvraag vóór 1 februari krijgt u op zijn laatst 9 mei te horen of uw project subsidie krijgt.
 • Bij een aanvraag vóór 1 mei krijgt u op zijn laatst 6 augustus te horen of uw project subsidie krijgt.
 • Bij een aanvraag vóór 1 oktober krijgt u op zijn laatst 6 januari te horen of uw project subsidie krijgt.

 • Blijft er na een aanvraagperiode geld over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende ronde binnen hetzelfde jaar.
 • Gemeente Den Haag behandelt aanvragen totdat het subsidiegeld per aanvraagronde op is.
 • De gemeente kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag naar het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden!’. Hierin vraagt de gemeente of culturele organisaties onder meer zorgen voor:

Heeft u een vraag over de regeling of komt u er niet uit? Meld u aan via Begin link: hkcp@denhaag.nl, einde link. voor 1 van de spreekuren op vrijdagochtend 22 maart of 29 maart, 5, 12, 19 of 26 april 2024.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070