Subsidie stimuleren initiatieven voor groepswonen aanvragen

Met de subsidieregeling stimuleren initiatieven voor groepswonen wil de gemeente Haagse burgers helpen om nieuwe woongroepen te vormen.

De subsidieregeling is bedoeld voor groepswooninitiatieven van de doelgroep ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen de gemeente. Alleen de groepswooninitiatieven zelf kunnen subsidie aanvragen. Woningcorporaties of ontwikkelaars dus niet vanuit hun reguliere rol. Wel kunnen zij eventueel als professionele begeleider door de groepswooninitiatieven uit de subsidie worden betaald.

Bijdrage in kosten professionele begeleiding

De subsidie is een bijdrage van maximaal € 10.000 in de kosten van professionele begeleiding van het groepsontwikkelingsproces.

  • De subsidieregeling is bedoeld voor groepswooninitiatieven van de doelgroep ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen de gemeente.
  • Het gaat dan om een groep van minimaal 8 zelfstandige huishoudens met dezelfde kenmerken en met de ambitie een nieuwe woongroep te vormen voor de lange termijn in een wooncomplex met een gemeenschappelijke (ontmoetings-)ruimte.

Bij de aanvraag vraagt de gemeente van u een groepswoonplan. Dat is een redelijk uitvoerbaar plan, met minimaal een beschrijving van:

  • de gemeenschappelijke kenmerken van de woongroep
  • uit welke doelgroep de woongroep zal bestaan
  • de specifieke woonbehoefte
  • de manier waarop vorm wordt gegeven aan de gezamenlijke activiteiten, gekoppeld aan een gemeenschappelijke ruimte op een beoogde beschikbare locatie

Stuur uw aanvraag per post naar:

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Of per e-mail naar: Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

U ontvangt binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag bericht.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070