Subsidie noodsteun culturele instellingen aanvragen

Heeft uw organisatie geldproblemen? Bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen, de gevolgen van corona, het tekort aan personeel of steeds hogere prijzen? Vraag dan de subsidie noodsteun culturele instellingen Den Haag 2023 aan. U kunt tot maximaal € 500.000 aanvragen.

Voor professionele kunst- en cultuurorganisaties (rechtspersonen). Zij organiseren activiteiten in Den Haag op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, urban arts, dans, geschreven woord en film.

 • Uw geldproblemen zijn ontstaan door omstandigheden waar u geen invloed op had.
 • U maakt een herstelplan met minimaal de volgende onderdelen:
  • een onderzoek naar de oorzaken van uw geldproblemen
  • een beschrijving van de maatregelen die u neemt om uw geldtekort zo klein mogelijk te maken
  • overzicht van de risico’s die er zijn voor uw geldzaken en welke maatregelen u daarvoor treft
  • een meerjarig overzicht van alle geldzaken, waarin staat:
   – de gevolgen (effecten) als het herstelplan wordt uitgevoerd
   – hoe uw organisatie de komende jaren verder kan gaan met het organiseren van culturele activiteiten
  • een uitgebreide planning van de uitvoering van het herstelplan
 • De noodsteun mag niet hoger zijn dan het geldtekort in het jaar waarvoor u noodsteun aanvraagt, min uw reserve (weerstandsvermogen). Een reserve van 6 % van de totale lasten in 2022 telt de gemeente niet mee.
 • U heeft geen reserve.
 • Voor 2023 is € 1.300.000 noodsteun beschikbaar en voor 2024 is € 750.000 beschikbaar.
 • Als er meer aangevraagd wordt dan beschikbaar is, verdeelt de gemeente de subsidie zo eerlijk mogelijk onder de aanvragers.
 • Lees het complete overzicht van voorwaarden in de Begin externe link: Subsidieregeling noodsteun culturele instellingen 2023 (RIS317185)(Externe link), einde externe link..

  Stuur het ingevulde aanvraagformulier en alle nodige documenten naar Begin link: noodsteuncultuur@denhaag.nl, einde link. .

  • Vraagt u subsidie aan voor 2023? Dien uw aanvraag in tot 21 december 2023.
  • Vraagt u subsidie aan voor 2024? Dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 oktober 2024.

  U kunt een aanvraagformulier voor de noodsteun aanvragen via het e-mailadres Begin link: noodsteuncultuur@denhaag.nl, einde link. .

  Er zijn regels voor het geven van deze noodsteun en de verantwoording hiervan. Bekijk de regels in de Begin link: Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020, einde link. .

  Lees eerst de Begin externe link: Subsidieregeling noodsteun culturele instellingen 2023 (RIS317185)(Externe link), einde externe link. voor u een aanvraag doet.

  Heeft u vragen over het aanvragen van de noodsteun? Stuur dan een e-mail naar Begin link: noodsteuncultuur@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070