Subsidie ondersteunen sociaal ondernemen aanvragen

Wilt u als sociaal ondernemer de samenleving helpen verbeteren? Bijvoorbeeld door ondernemers te helpen om sociaal ondernemen in Den Haag groter en professioneler te maken? Of mensen die moeilijk een baan vinden aan werk te helpen? Vraag dan de subsidie ondersteunen sociaal ondernemen 2024 aan.

De subsidie was tot 19 februari 2024 aan te vragen. Het is op dit moment niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Er zijn 5 soorten activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen:

 1. contactpersoon wil zijn voor sociaal ondernemers.
 2. sociaal ondernemers helpen bij geldzaken, een werkruimte vinden, bedrijfszaken en coaching.
 3. evenementen en werksessies organiseren waar sociaal ondernemers met elkaar in contact komen en kennis delen.
 4. namens sociaal ondernemers meedoen in plaatselijke, regionale en landelijke overleggen voor Den Haag.
 5. sociaal ondernemers aanmoedigen om voor Den Haag als locatie te kiezen.

Het gaat om een bedrag van maximaal € 100.000 per jaar.

Alleen organisaties mogen de subsidie aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag de volgende informatie mee:

 • een ingevuld aanvraagformulier voor alle soorten activiteiten
 • een ingevuld begrotingsformat

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • het jaarverslag, jaarrekening en balans van het voorgaande jaar (indien beschikbaar)

Het is op dit moment niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidie.

U krijgt voor 4 maart bericht over uw aanvraag. Uw aanvraag kan direct goedgekeurd zijn. Of de gemeente kan u vragen om uw aanvraag nog toe te lichten.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070