Vergoeding congresdeelname bestuurder sportvereniging aanvragen

Sportcongressen verbreden de kennis van bestuurders bij verenigingen. De gemeente stimuleert deelname aan sportcongressen door een vergoeding aan te bieden.

Het team Verenigingsondersteuning stimuleert de deelname aan congressen door leden van het kader van sportverenigingen. De gemeente vergoedt bijvoorbeeld het landelijke sportbestuurderscongres.

Verenigingen kunnen voor 1/3 deel van de kosten een vergoeding krijgen wanneer leden van het kader voor hun functie binnen de vereniging (sport)congressen willen bijwonen. De toezegging van deze vergoeding wordt voor elke aanvraag apart bekeken. U kunt een vergoeding aanvragen bij de Begin link: consulent van uw vereniging, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070