Subsidie Toegankelijke stad aanvragen

Organiseert u activiteiten die zorgen dat mensen met een beperking (handicap) gebouwen, de ruimte buiten, websites en apps goed kunnen gebruiken? En dat zij zoals iedereen kunnen meedoen aan het sociale leven in de stad? En zich welkom voelen? Vraag dan subsidie aan.

Er zijn 2 soorten subsidie:

 • projectgerichte subsidie (voor tijdelijke projecten)
 • 3-jarige subsidie (voor activiteiten over een heel jaar in 2025, 2026 en 2027)

Voorbeelden projectgerichte subsidie

 • De ruimte buiten of in gebouwen aanpassen voor mensen met een beperking.
 • Websites of apps zo maken dat mensen met een beperking die kunnen gebruiken.
 • Personeel trainen in het contact met mensen met een beperking.
 • Mensen zonder beperking laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben.
 • Een theaterstuk aanpassen voor mensen met een beperking.
 • Uw organisatie of bedrijf beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.

Voorbeelden 3-jarige subsidie

 • Activiteiten die zorgen dat anderen beter begrijpen hoe het is om een beperking te hebben.
 • Informatie, training of advies geven zodat mensen met een beperking kunnen meedoen aan het leven in de stad.
 • Uw culturele programma aanpassen zodat mensen met een beperking kunnen meedoen.

Hoogte subsidie

 • Projectgerichte subsidie voor het toegankelijk (makkelijk bereikbaar) maken van gebouwen of de ruimte buiten (fysieke toegankelijkheid):
  • maximaal € 25.000 per locatie
  • tot en met € 10.000 is de subsidie 100%, boven € 10.000 is de subsidie 75% van de kosten
 • Projectgerichte subsidie voor het toegankelijk maken van een website of app (digitale toegankelijkheid):
  • maximaal € 25.000 per project
  • tot en met € 10.000 is de subsidie 100%, boven € 10.000 is de subsidie 75% van de kosten
 • Projectgerichte subsidie om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving (sociale toegankelijkheid):
  • € 25.000 per project (maximaal € 50.000 per aanvrager)
 • 3-jarige subsidie:
  • maximaal € 150.000 per aanvrager per jaar met een maximum van € 450.000 per aanvrager voor de gehele subsidieperiode

De subsidie is voor rechtspersonen:

 • stichtingen
 • verenigingen
 • bedrijven

Voorwaarden

 • Uw activiteit of project zorgt dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking beter wordt.
 • Ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking) werken mee aan de activiteiten.

Extra voorwaarde projectgerichte subsidie

 • Het project duurt maximaal 1 kalenderjaar.

Extra voorwaarden 3-jarige subsidie:

 • bij een aanvraag tot en met € 50.000 per jaar: uw aanvraag scoort minimaal 12 punten
 • bij een aanvraag vanaf € 50.000 per jaar: uw aanvraag scoort minimaal  16 punten
 • bij een aanvraag vanaf € 100.000 per jaar: lees de extra voorwaarden in de subsidieregeling

Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling Toegankelijke stad(Externe link), einde externe link..

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een ingevuld begrotingsformulier
 • een projectplan (alleen als uw project helpt bij sociale toegankelijkheid: zorgen dat er meer begrip is voor mensen met een beperking, dat ze welkom zijn, kunnen meedoen en erbij horen)
 • als dat voor uw project geldt: offertes (bij aanvragen voor het aanpassen van gebouwen, ruimte buiten, websites of apps)
 • als dat voor u geldt: een bewijs dat u btw moet betalen
 • een verklaring dat de eigenaar akkoord gaat met de aanpassing (bij aanvragen voor aanpassing gebouw of ruimte buiten)

Download hieronder de formulieren voor uw soort subsidieaanvraag en vul ze in.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee een kopie of scan van uw:

 • laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • laatste statuten (bij aanvraag 3-jarige subsidie)

Wanneer aanvragen

 • subsidie voor 3-jarige aanvragen van meer dan € 50.000 per jaar: 1 juli tot en met 15 september 2024
 • subsidie voor 3-jarige aanvragen tot en met € 50.000 per jaar: 15 september tot 7 oktober 2024
 • projectgerichte subsidie: zolang de regeling geldt (totdat het geld op is), maar minimaal 12 weken voor het project start

Na uw aanvraag

De gemeente behandelt de aanvragen voor de projectsubsidie in volgorde van binnenkomst tot de subsidie op is.

De gemeente beoordeelt aanvragen voor de 3-jarige subsidie met punten. Hoe beter uw aanvraag past bij de voorwaarden, hoe groter de kans dat u subsidie krijgt. Lees hoe de gemeente de punten verdeelt in de Begin externe link: subsidieregeling Toegankelijke stad(Externe link), einde externe link..

Is uw aanvraag compleet? Dan hoort u binnen 12 weken of en hoeveel projectsubsidie u krijgt. U krijgt hierover een brief of een e-mail.

Bij een 3-jarige subsidie krijgt u vóór 8 december 2024 bericht.

Heeft u vragen over de subsidie, het beleid voor een toegankelijke stad of wilt u de samenvatting van de regeling ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: toegankelijkestad@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070