Loonkostensubsidie

Biedt u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkkans? Dan krijgt u van ons loonkostensubsidie én begeleiding.

Iedereen verdient een werkkans. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben om weer aan het werk te gaan. Zij zijn misschien voor 80% inzetbaar, maar wel 100% gemotiveerd.

Neemt u iemand in dienst die nog niet 100% kan werken, tegen een normaal salaris op het niveau van het minimumloon? Dan ontvangt u van de gemeente het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Deze loonkostensubsidie loopt door zolang iemand niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. U komt ook automatisch in aanmerking voor de no-riskpolis: een vergoeding van UWV als uw medewerker onverhoopt ziek wordt.

Voor een werknemer die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan loonkostensubsidie worden aangevraagd bij de gemeente waar de werknemer woont. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon tot maximaal 70%.

Daarom loonkostensubsidie:

 • De werknemer start direct op de werkplek.
 • Vergoeding in de loonkosten (zo lang als nodig).
 • Mogelijkheid van een no-riskpolis.
 • Optie van een proefplaatsing.
 • Mogelijk recht op Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage Inkomensvoordeel (LIV).
 • Invulling van Wet banenafspraak.
 • Bijdrage aan inclusief werkgeverschap.
 • Begeleiding van werknemer én werkgever.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Begin link: Hoe werkt loonkostensubsidie., einde link.

Wilt u direct een adviesgesprek? Neem contact op met onze Helpdesk Werkgevers:

Lees ook Begin link: de meest gestelde vragen over loonkostensubsidie, einde link. .

Meer diensten voor werkgevers

Den Haag Werkt biedt naast loonkostensubsidie meerdere diensten die u helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkkans te bieden. De specialisten van Den Haag Werkt kunnen u hier alles over vertellen. Maak een afspraak via de Helpdesk Werkgevers. 

Aanvragen

Bent u werkgever? Vul dan het formulier ‘Aanvraagformulier loonkostensubsidie’ in.

U heeft de volgende gegevens nodig om de aanvraag in te vullen: Het BSN-nummer van de kandidaat/werknemer en de arbeidsovereenkomst. Deze moet u uploaden.

Wijzigingen

Als de functie van de werknemer verandert of bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, moet deze wijziging worden doorgegeven. Zowel een werkgever als een werknemer kan daarvoor een formulier opvragen via de accountmanager.

Andere werkgever

Als de werknemer naar een andere werkgever gaat, stopt het contract. De werkgever heeft dan geen recht meer op loonkostensubsidie voor deze persoon. Als een werknemer verhuist naar een andere gemeente, moet de loonkostensubsidie bij de andere gemeente worden geregeld.

Voorwaarden loonkostensubsidie

 • De werknemer woont in de gemeente Den Haag.
 • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • Tot 6 maanden na indiensttreding van de werknemer kan de werkgever een aanvraag indienen voor loonkostensubsidie.
 • Van toepassing bij een werknemer met een arbeidsbeperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt, schoolverlaters van vso, PrO of de entree-opleiding mbo. Of de werknemer had geen recht op een uitkering (een niet-uitkeringsgerechtigde).
 • Bij een deeltijdcontract is de loonkostensubsidie naar rato.

Contact

Bent u een Haagse werkgever en wilt u meer weten over loonkostensubsidie? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze Helpdesk Werkgevers of met één van onze accountmanagers. Voor elke sector hebben wij specialisten beschikbaar.

Helpdesk Werkgevers:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070