Subsidie preventie en vroegsignalering huiselijk geweld aanvragen

Wilt u huiselijk geweld helpen voorkomen (preventie) en sneller ontdekken (vroegsignalering)? En zorgen dat mensen er makkelijker over durven te praten en eerder hulp krijgen? Of zorgen dat hulpverleners meer kennis en ervaring over de aanpak van huiselijk geweld krijgen? Vraag dan deze subsidie aan.

De subsidie preventie en vroegsignalering huiselijk geweld is voor organisaties die zich inspannen om:

 • huiselijk geweld te voorkomen
 • en om risico’s die kunnen zorgen voor huiselijk geweld vroeg te (leren) herkennen.

Vormen van huiselijk geweld:

 • ex-partnergeweld
 • kindermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • eergerelateerd geweld, zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk
 • stalking
 • psychische mishandeling
 • gendergerelateerd geweld (geweld tegen personen om wie ze zijn)

Lees meer op de pagina Begin externe link: Wat is huiselijk geweld?(Externe link), einde externe link. (rijksoverheid.nl).

U kunt van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024 subsidie aanvragen voor activiteiten in 2024.

U kunt de subsidie krijgen voor maximaal 1 jaar. U krijgt per jaar maximaal € 150.000 subsidie voor uw activiteit. Als dit bedrag op is kunt u geen subsidie meer krijgen.

Kosten waarvoor u subsidie krijgt

U krijgt subsidie voor kosten die overblijven nadat u de kosten aan andere organisaties of personen heeft betaald. Deze kosten zijn:

 • volgens de beoordeling van de gemeente nodig
 • nodig voor het uitvoeren van de activiteit en vergoedingen aan vrijwilligers

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

U krijgt geen subsidie voor:

 • kosten die u maakte vóór uw aanvraag
 • kosten van activiteiten die de gemeente eerder subsidieerde
 • vaste kosten van uw organisatie (overhead) die hoger zijn dan 22% van de kosten voor activiteiten waarvoor u subsidie krijgt
 • btw over de gesubsidieerde kosten

Voor organisaties (rechtspersonen) en natuurlijke personen die ervaringsdeskundige zijn op het gebied van huiselijk geweld. Ervaringsdeskundigen kunnen bewijzen dat ze met professionals werken en/of slachtoffers bereiken.

 • Uw medewerkers en vrijwilligers zijn getraind om de Begin externe link: meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling(Externe link), einde externe link. te gebruiken.
 • U overlegt tijdens het uitvoeren van de activiteiten met de contactpersoon van de gemeente over de inhoud, uitvoering en processen in uw organisatie (bedrijfsvoering).
 • Uw organisatie werkt mee aan onderzoek van de gemeente om te kijken of u de subsidie terecht heeft gekregen.
 • Bij het aanvragen van de subsidie gebruikt u het aanvraagformulier.

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • een plan van aanpak
 • een begroting
 • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (bij nieuwe aanvragers)
 • als de gemeente daarom vraagt: een controleverklaring van uw accountant (een bewijs van de jaarrekening van 2022)
U kunt een uitgebreider plan van aanpak of overzicht als bijlage toevoegen.

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070