Subsidie duurzame wijkactie aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan.

Heeft u een goed idee om uw Haagse buurt groener, gezonder en mooier te maken? Vraag dan nu de subsidie Duurzame Wijkactie Den Haag aan. Hiermee helpt de gemeente uw idee of project. Zo maakt de gemeente samen met u een fijn, leefbaar en vooral duurzaam Den Haag. Doet u ook mee?

Duurzame wijkprojecten zijn bijvoorbeeld:

 • Informatiebijeenkomsten organiseren over energie besparen binnen een vereniging
 • Uitzoeken hoe de huizen in een buurt van het gas af kunnen
 • Een plan maken om het verkeer in de buurt duurzamer te maken
 • Buurttuinen inrichten, voor meer groen en opslag van regenwater
 • Manieren delen om spullen opnieuw te gebruiken of afval te scheiden
 • Laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel: gezond eten zonder verspilling
 • Een plan maken om de luchtkwaliteit in de straat te verbeteren.

Rechtspersonen (een stichting, vereniging of onderneming), en inwoners van Den Haag.

 • U kunt tot 1 november 2024 subsidie aanvragen.
 • Als u subsidie krijgt, neemt u deel aan bijeenkomsten die de gemeente voor deze subsidie organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Kunt u niet komen? Meld u dan af via het e-mailadres: Begin link: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl, einde link. .
 • Als het project klaar is, stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe u het project heeft opgezet. Zo helpt u anderen die ook een duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag via e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en naar Begin link: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl, einde link. .
 • U kunt maximaal € 6.000 subsidie krijgen voor uw project. Van uw subsidiebedrag besteedt u:
  • maximaal € 3.000 aan advieskosten
  • maximaal € 500 aan kosten van materialen voor uw project

Meer informatie over de voorwaarden leest u bij Subsidieregels.

 • Een bankafschrift uit 2024
 • Een plan en een begroting
 • Bij een 1e aanvraag als rechtspersoon (stichting, vereniging, onderneming):
  • inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)
  • jaarrekening
  • jaarverslag
  • statuten.
 • Bij een aanvraag als inwoner (als particulier):
  • kopie van een identiteitskaart of paspoort
  • Bij inhuur professioneel advies: offerte van adviseur

  U kunt online subsidie aanvragen. Dat kan met of zonder DigiD.

  Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente. De gemeente bekijkt of aanvragen compleet zijn en passen binnen de subsidieregels. Zij behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De gemeente geeft de subsidies uit totdat het bedrag voor 2024 verdeeld is.

  • Wanneer de gemeente subsidie geeft, is dit 1 keer per project, aanvrager en locatie.
  • Na uw 1e aanvraag kunt u een vervolgsubsidie aanvragen van maximaal € 750 per jaar. Deze kunt u maximaal 2 jaar na elkaar aanvragen.
  • Als u na het invullen van het aanvraagformulier op “bevestigen” klikt, komt uw aanvraag terecht bij Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

  U moet uw project afmaken met een uitleg. Dit doet u met dit formulier waarin u de gevraagde gegevens invult. Met dit formulier berekent de gemeente de subsidie.

  Verantwoording subsidie duurzame wijkactie Den Haag 2023

  (PDF, 89,0 KB)

  Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. of naar Begin link: info@pepdenhaag.nl, einde link. .

  Voor hulp bij uw aanvraag kunt u bijvoorbeeld een e-mail sturen naar Begin link: info@duurzaamdenhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070