Vergoeding kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers aanvragen

Heeft u van uw vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig? Als organisatie kunt u vaak de kosten declareren die vrijwilligers hiervoor maken.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het doen van bepaald vrijwilligerswerk.

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling waarbij verenigingen, die voldoen aan de voorwaarden, voor vrijwilligers zelf een Begin externe link: gratis een VOG kunnen aanvragen(Externe link), einde externe link..

De regeling is bedoeld voor:

  • vrijwilligers die werken met minderjarigen, verbonden aan een vrijwilligersorganisatie
  • vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, verbonden aan een vrijwilligersorganisatie

Onder een vrijwilligersorganisatie wordt verstaan:

  • een organisatie met rechtspersoonlijkheid
  • zonder winstoogmerk
  • wiens werkzaamheden voor 70% door vrijwilligers worden uitgevoerd

Sportverenigingen en scoutingclubs declareerden voorheen de kosten voor een VOG bij de brancheorganisatie, maar kunnen nu ook van deze regeling gebruik maken.

Organisaties kunnen in sommige gevallen een subsidieaanvraag indienen als:

  • zij buiten deze regeling vallen
  • zij als vrijwilligersorganisaties gedefinieerd worden
  • als zij aan de voorwaarden van de desbetreffende regeling voldoen

Deze organisaties kunnen de aanvraag doen bij de Begin link: Activiteitensubsidie stadsdeel, einde link. van de Dienst Publiekszaken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070