Basissubsidie voor bewonersorganisaties aanvragen

Bewonersorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor kosten die ze maken voor kantoor- of vergaderruimte, communicatie en administratieve ondersteuning.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners van een wijk. De vastgestelde bedragen vindt u op de laatste pagina van het aanvraagformulier. U vraagt de subsidie voor een kalenderjaar aan.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een basissubsidie zijn:

 • Alleen bewonersorganisaties kunnen deze subsidie aanvragen.
 • De bewonersorganisatie moet voldoen aan de eisen van democratisch functioneren. Dat betekent dat de zittingsduur van de bestuursleden niet langer dan 8 jaar is.
 • De basissubsidie is bedoeld voor kantoor- en vergaderruimte, voor communicatie of voor administratieve ondersteuning. Hoe de subsidie verdeeld wordt over deze kosten maakt niet uit.
 • De basissubsidie mag ook worden ingezet voor administratieve ondersteuning.

 • uw begroting
 • kostenposten

De basissubsidie kunt u zo aanvragen:

 • Het pdf-formulier invullen en als bijlage per e-mail versturen.
 • Het pdf-formulier invullen, printen en per post versturen.
Kies 1 optie. Als u de aanvraag op beide manieren verstuurt, kan dit tot vertraging leiden.
 • Download het aanvraagformulier basissubsidie voor bewonersorganisaties.

Aanvraagformulier Basissubsidie bewonersorganisaties

(PDF, 185,2 KB)
 • Vul het formulier volledig in en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. of print het en stuur het per post naar:
  Burgemeester en wethouders
  Centraal Subsidiebureau
  Postbus 16106
  2500 BC Den Haag

Activiteitensubsidie

De basissubsidie is niet inzetbaar voor de organisatie van activiteiten in uw wijk. Wilt u (ook) een activiteitensubsidie aanvragen? Kijk dan bij Begin link: Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen, einde link. .

 • U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 6 weken nadat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070