Subsidie voorschoolse educatie aanvragen

Biedt u peuteropvang aan met voorschoolse educatie? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

Voorschoolse educatie is onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een achterstand. Bijvoorbeeld in taal. Voorschoolse educatie voorkomt en vermindert die achterstand. Hierdoor maken de kinderen een goede start op de basisschool.

U ontvangt de subsidie voor elk lokaal en elk doelgroepkind (kind met een achterstand). De subsidie bestaat uit 3 onderdelen:

  • startsubsidie
  • overbruggingssubsidie
  • kwaliteitssubsidie

Startsubsidie

Wilt u voor het eerst voorschoolse educatie in uw kinderopvang aanbieden? En staat u 2 jaar ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang? Dan kunt u 1 x startsubsidie aanvragen. U kunt de startsubsidie het hele jaar door aanvragen.

Overbruggingssubsidie

Heeft u startsubsidie ontvangen? En staat u ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang met voorschoolse educatie? Dan kunt u 1 x overbruggingssubsidie aanvragen. Daarmee kunt u doorgaan met voorschoolse educatie tot het einde van het jaar. U kunt de overbruggingssubsidie het hele jaar door aanvragen.

Kwaliteitssubsidie

Staat u ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang met voorschoolse educatie? Dan kunt u elk jaar kwaliteitssubsidie aanvragen. Hiermee kunt u voorschoolse educatie van hoge kwaliteit blijven bieden.

U kunt de kwaliteitssubsidie alleen in oktober en november aanvragen. En als u de start- of overbruggingssubsidie in het kalenderjaar ervoor (1 januari tot en met 31 december) heeft aangevraagd.

De subsidie is voor Haagse kinderopvang zoals peuteropvang, voorschool of kinderdagverblijf.

  • Elke Haagse kinderopvang die minstens 2 jaar in het Landelijke Register Kinderopvang staat en wil starten met voorschoolse educatie kan startsubsidie aanvragen.
  • Elke Haagse kinderopvang die voorschoolse educatie aanbiedt kan kwaliteitssubsidie aanvragen.

  • Uw kinderopvang biedt voorschoolse educatie of wil voorschoolse educatie gaan aanbieden.
  • Uw peuteropvang is in Den Haag.
  • Ligt uw peuteropvang tot 500 meter buiten Den Haag? Dan kunt u subsidie krijgen voor elk kind dat voorschoolse educatie krijgt. Dat is in plaats van de subsidie voor elk lokaal.

Bekijk alle voorwaarden op de pagina Begin link: Subsidieoverzicht Onderwijs, einde link. .

De subsidie (startsubsidie, overbruggingssubsidie en kwaliteitssubsidie) vraagt u aan via het Begin link: Onderwijsloket, einde link. .

Wilt u meer informatie over de subsidie? Stuur dan een e-mail naar Begin link: annemieke.tasma@denhaag.nl, einde link. , beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070