Subsidie voorschoolse educatie aanvragen

Biedt u peuteropvang aan met voorschoolse educatie? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

Voorschoolse educatie is onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een achterstand. Bijvoorbeeld in taal. Voorschoolse educatie voorkomt en vermindert die achterstand. Hierdoor maken de kinderen een goede start op de basisschool.

U ontvangt de subsidie voor elk lokaal en elk doelgroepkind (kind met een achterstand). De subsidie bestaat uit 3 onderdelen:

  • startsubsidie
  • overbruggingssubsidie
  • kwaliteitssubsidie

Startsubsidie

Wilt u voor het eerst voorschoolse educatie in uw kinderopvang aanbieden? En staat u 2 jaar ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang? Dan kunt u 1 x startsubsidie aanvragen. U kunt de startsubsidie het hele jaar door aanvragen.

Overbruggingssubsidie

Heeft u startsubsidie ontvangen? En staat u ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang met voorschoolse educatie? Dan kunt u 1 x overbruggingssubsidie aanvragen. Daarmee kunt u doorgaan met voorschoolse educatie tot het einde van het jaar. U kunt de overbruggingssubsidie het hele jaar door aanvragen.

Kwaliteitssubsidie

Staat u ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang met voorschoolse educatie? Dan kunt u elk jaar kwaliteitssubsidie aanvragen. Hiermee kunt u voorschoolse educatie van hoge kwaliteit blijven bieden.

U kunt de kwaliteitssubsidie alleen in oktober en november aanvragen. En als u de start- of overbruggingssubsidie in het kalenderjaar ervoor (1 januari tot en met 31 december) heeft aangevraagd.

De subsidie is voor Haagse kinderopvang zoals peuteropvang, voorschool of kinderdagverblijf.

  • Elke Haagse kinderopvang die minstens 2 jaar in het Landelijke Register Kinderopvang staat en wil starten met voorschoolse educatie kan startsubsidie aanvragen.
  • Elke Haagse kinderopvang die voorschoolse educatie aanbiedt kan kwaliteitssubsidie aanvragen.

  • Uw kinderopvang biedt voorschoolse educatie of wil voorschoolse educatie gaan aanbieden.
  • Uw peuteropvang is in Den Haag.
  • Ligt uw peuteropvang tot 500 meter buiten Den Haag? Dan kunt u subsidie krijgen voor elk kind dat voorschoolse educatie krijgt. Dat is in plaats van de subsidie voor elk lokaal.

Bekijk alle voorwaarden op de pagina Subsidieoverzicht Onderwijs.

De subsidie (startsubsidie, overbruggingssubsidie en kwaliteitssubsidie) vraagt u aan via het Onderwijsloket.

Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording ervan.

Wilt u meer informatie over de subsidie? Stuur dan een e-mail naar Annemieke.tasma@denhaag.nl, beleidsmedewerker Voorschoolse Educatie.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070