Subsidie kleine publieksevenementen aanvragen

Organiseert u een klein publieksevenement? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor 2024 is € 360.000 beschikbaar.

U kunt deze subsidie op 2 momenten in het jaar aanvragen.

De subsidie is voor rechtspersonen zoals bedrijven en stichtingen. Niet voor individuele personen.

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw aanvraag is op tijd ingediend en bestaat uit:
  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een projectplan (plus marketingplan)
  • en een begroting die duidelijk laat zien wat de uitgaven en inkomsten zijn.
 • Uit uw begroting blijkt dat u de subsidie echt nodig heeft.
 • U vraagt subsidie aan voor een klein publieksevenement met minimaal 2.500 en maximaal 24.999 bezoekers.
 • Voor een gratis toegankelijk evenement kunt u maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. Voor een evenement waarvoor betaald moet worden, kunt u maximaal € 10.000 aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende inhoudelijke punten:

 • Uw evenement trekt bezoekers aan die zorgen voor bestedingen bij Haagse ondernemers en bedrijven.
 • Uw evenement is professioneel georganiseerd en heeft aandacht voor kwaliteit.
 • Uw evenement is toegankelijk voor een breed publiek.
 • Uw evenement heeft aandacht voor duurzaamheid.
 • Uw evenement draagt positief bij aan het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers.
 • U werkt samen met Haagse ondernemers en organisaties in de stad.
 • Uw evenement draagt bij aan vernieuwing.
 • Uw evenement is bij voorkeur (het liefst) in de Binnenstad, Scheveningen, Kijkduin, de Binckhorst, het CID of Den Haag Zuidwest.

Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling Publieksevenementen Den Haag 2023 (RIS316566)(Externe link), einde externe link..

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een projectplan waarin u het programma van het evenement toelicht en ingaat op de inhoudelijke punten waarop wordt beoordeeld.
 • een uitgewerkt marketing- en promotieplan
 • een uitgebreide begroting met daarin het subsidiebedrag dat u aanvraagt en alle andere inkomsten en uitgaven
 • niet verplicht: extra achtergrondinformatie, bijvoorbeeld de evaluatie (resultaten en beoordeling) van het afgelopen jaar of sfeerbeelden van het evenement

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook een kopie mee van:

 • de oprichtingsstatuten (regels) van uw organisatie
 • de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • het laatste rekeningafschrift van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Publieksevenementen Den Haag 2024. U vraagt dit formulier aan door een e-mail te sturen naar: Begin link: KleinePublieksevenementen@denhaag.nl, einde link. .

Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met de andere documenten die nodig zijn voor uw aanvraag, naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Schrijf in de onderwerpregel ‘Aanvraag subsidie kleinschalig publieksevenement 2024’.

Wanneer aanvragen

De gemeente beoordeelt de aanvragen op 2 momenten in het jaar:

Ronde Op zijn laatst indienen op Datum evenement Maximaal te verdelen bedrag
1e ronde 22 oktober 2023 1 januari – 30 juni 2024 € 180.000
2e ronde 28 februari 2024 1 juli – 31 december 2024 € 180.000

Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende beoordelingsronde binnen hetzelfde jaar.

De gemeente probeert binnen 10 weken na de sluitingsdatum te besluiten over alle ingediende aanvragen. U krijgt via e-mail of post bericht over uw aanvraag.

Heeft u vragen over het aanvragen van deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar Begin link: KleinePublieksevenementen@denhaag.nl, einde link. .

Heeft u vragen over het organiseren van een evenement? Het Centraal Evenementenbureau van de gemeente kan u helpen met alle praktische zaken. U kunt dan een e-mail sturen naar Begin link: evenementenbureau@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070