Subsidie Regiodeal Cultuur aanvragen

De gemeente en het rijk stellen samen geld beschikbaar voor Zuidwest vertelt zijn verhaal. Dat is een programma voor meer cultuur in Den Haag Zuidwest.

Zuidwest vertelt zijn verhaal is een Regiodealproject. Een Regiodeal is een samenwerking tussen de gemeente en het rijk om een gebied meer kansen te geven. Dit Regiodealproject Cultuur wil:

 • culturele activiteiten en projecten in Den Haag Zuidwest stimuleren
 • vrijwilligers in de culturele sector in Den Haag Zuidwest ondersteunen
 • het cultureel aanbod in Den Haag Zuidwest zichtbaarder maken

Hiervoor is in totaal € 175.000 beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor:

 • natuurlijke personen (maximaal € 5.000 per aanvraag)
 • rechtspersonen (maximaal € 25.000 per aanvraag)

De subsidie is:

 • alleen voor kosten voor het uitvoeren van de activiteit, na aftrek van bijdragen van anderen
 • voor btw-kosten die niet teruggevorderd of verrekend of kunnen worden
 • niet voor kosten waar de gemeente al subsidie voor heeft gegeven

De activiteit is op het gebied van kunst en cultuur in Den Haag Zuidwest, of binnen de culturele sector in Den Haag Zuidwest. De behoeften of belevingen van inwoners van Den Haag Zuidwest staan centraal.

De activiteit heeft daarnaast 1 of meer van de volgende doelen:

 • meer mensen in Den Haag Zuidwest laten genieten van cultuur of er zelf aan meedoen
 • kunst en cultuur in Den Haag Zuidwest zichtbaarder en vindbaarder maken via culturele activiteiten in de openbare ruimte
 • de buurt (zoals straten, gevels) aantrekkelijker maken
 • vrijwilligers in de culturele sector helpen beter te worden in hun werk en meer sociale vaardigheden op te doen

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

 • een inhoudelijke omschrijving van de activiteiten (maximaal 1.500 woorden)
 • een toelichting op samenwerkingen en relaties met bestaande activiteiten (als die er zijn)
 • een uitleg hoe u inwoners van Den Haag Zuidwest bereikt
 • als de aanvrager een rechtspersoon is: een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • het aanvraagformulier, zie hieronder

U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier Regiodeal Cultuur 2022. Dit formulier kunt u opvragen via Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. .

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de andere stukken naar de e-mailadressen Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. met als onderwerp ‘Aanvraag regiodeal cultuur [naam organisatie]’.

U vraagt de subsidie ten minste 10 weken vóór de activiteit aan. U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2023.

Binnen 8 weken na de aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.

Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Begin link: Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020, einde link. (ASV). Of bekijk de specifieke informatie over de Begin externe link: subsidieregeling Regiodeal Cultuur (RIS311485)(Externe link), einde externe link..

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon in het team Cultuur van de gemeente. Of stuur een mail naar Begin link: infocultuur@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070