Subsidie jeugdparticipatie aanvragen

Organiseert u activiteiten voor jongeren tot 27 jaar? Activiteiten die Haagse jongeren kansen geven om mee te doen aan het leven in de stad? Zodat ze opgroeien tot volwassenen die zich goed kunnen redden? Vraag dan de subsidie jeugdparticipatie aan.

De resultaten voor subsidieaanvragen in categorie A en B voor het jaar 2024 vindt u terug in deze geanonimiseerde (zonder naam) lijst. Voor activiteiten die plaatsvinden in 2024 in de categorie C kunt u vanaf 6 november 2023 en tot 8 weken voordat de activiteit begint, subsidie aanvragen.

Resultaten subsidieaanvragen jeugdparticipatie Categorie A en B

(PDF, 90,8 KB)

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten in de volgende onderdelen (categorieën ):

 • Categorie A: maximaal € 75.000 voor iedere aanvraag. Dit zijn activiteiten die jongeren helpen hun talenten buiten school te ontwikkelen. En om mee te doen aan het leven in de stad.
 • Categorie B: maximaal € 125.000 voor iedere aanvraag. Dit zijn vakantieactiviteiten voor jongeren van 4 tot 13 jaar.
 • Categorie C: maximaal € 7.500 voor iedere aanvraag. Dit zijn jeugdactiviteiten voor 1 keer die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen in de stad.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten in 2024.

Wanneer aanvragen:

 • categorie A en B: van 4 juli 2023 tot en met 13 augustus 2023
 • categorie C: vanaf 6 november 2023 en tot 8 weken voordat de activiteit begint

Bekijk de voorwaarden voor iedere activiteit in de Begin externe link: Subsidieregeling jeugdparticipatie (RIS316053)(Externe link), einde externe link..

Bij het aanvragen van de subsidie heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een ingevuld formulier begroting en dekkingsplan

In de begroting laat u zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten. In het dekkingsplan laat u zien hoe u aan de opgegeven inkomsten komt.

Past niet al uw informatie in het aanvraagformulier? Dan mag u een activiteitenplan meesturen. Dit is niet verplicht.

Formulier begroting en dekkingsplan

(PDF, 232,5 KB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten (regels en afspraken) van uw organisatie

Bent u ondernemer?

Stuur dan mee:

 • een bewijs dat u btw moet betalen

Kies hieronder het goede aanvraagformulier. Vul het in en stuur dit naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link.  en Begin link: subsidies.jeugd@denhaag.nl, einde link. . Stuur hierbij ook de andere documenten mee die nodig zijn bij uw aanvraag.

Aanvraagformulier categorie A

(PDF, 126,4 KB)

Aanvraagformulier categorie B

(PDF, 128,0 KB)

Aanvraagformulier categorie C

(PDF, 96,3 KB)

Na uw aanvraag

Na het versturen van uw aanvraag krijgt u een brief met daarin uw zaaknummer. Deze brief is het bewijs van uw aanvraag.

 • Voor categorie A en B: op zijn laatst neemt de gemeente 30 oktober een beslissing. De gemeente maakt het besluit bekend op de website. Hierin staat of u de subsidie krijgt.
 • Voor categorie C: binnen 8 weken neemt de gemeente een beslissing. Uw aanvraag moet eerst compleet zijn.

Categorie Maximaal aantal punten Minimaal aantal punten
A 39 12
B 36 12
 • Aanvragen in categorie C beoordeelt de gemeente op volgorde van binnenkomst. En totdat de subsidie op is. Uw aanvraag moet eerst compleet zijn.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070