Reizen naar school: leerlingenvervoer aanvragen

Heeft uw kind een beperking? En woont uw kind in Den Haag? Dan kunt u leerlingenvervoer aanvragen voor het reizen tussen huis en school. Leerlingenvervoer betekent meestal een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer. En in sommige gevallen vervoer met een taxibusje of een taxi.

Leerlingenvervoer is niet voor het reizen van en naar een jeugdinstelling. Bent u hier wel naar op zoek? Neem dan contact op met het Begin externe link: Centrum Jeugd & Gezin (CJG)(Externe link), einde externe link..

Kinderen met een beperking moeten vaak naar een school die wat verder weg is van huis. De gemeente helpt u daarom bij het vervoer van huis naar school, en terug. Dat doet de gemeente op de volgende manieren:

 • Een vergoeding voor het brengen en halen van uw kind met uw eigen fiets, brommer of auto.
 • Een vergoeding voor een abonnement voor het openbaar vervoer voor uw kind. En vaak ook voor de persoon die met uw kind meereist. Dat kunt uzelf zijn, of bijvoorbeeld een oudere broer of zus.
 • Vervoer met een taxibusje of taxi.

Bekijk de video over reizen naar school en de hulp van de gemeente:

 • Uw kind woont in Den Haag.
 • De school ligt het meest dichtbij (voor het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft).
 • Uw kind heeft gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een langdurige lichamelijke beperking.

U moet een Schoolverklaring Leerlingenvervoer meesturen. Deze vraagt u op bij uw school. In de verklaring staat dat uw kind op school staat ingeschreven. En de school geeft in de verklaring het reisadvies voor uw kind.

U kunt leerlingenvervoer online of schriftelijk aanvragen.

Online

Vul het digitale formulier in.

Schriftelijk

Neem contact op met de afdeling Leerlingenvervoer. Stuur een e-mail naar Begin link: leerlingenvervoer@denhaag.nl, einde link.  of bel via telefoonnummer (070) 752 58 64. Zij sturen u dan per e-mail of per post het formulier toe. De afdeling Leerlingenvervoer is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

Elk jaar aanvragen

U moet ieder schooljaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente werkt aan een regeling waarbij u leerlingenvervoer voor meer jaren kunt aanvragen. Nu kan dit nog niet.

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier? Dan kunt u naar een Begin externe link: Servicepunt XL(Externe link), einde externe link. bij u in de buurt. Of naar Begin externe link: Bibliotheek Den Haag(Externe link), einde externe link..

Binnen 8 weken hoort u of u leerlingenvervoer krijgt.

Afwezigheid doorgeven

Hoeft uw kind een keer niet te worden opgehaald? Dan kunt u dit op verschillende manieren doorgeven:

Uw situatie verandert

 • Verhuist u naar een andere gemeente? Heeft u een ander telefoonnummer? Of kan uw kind zelf naar school reizen? Neem dan contact op met de afdeling Leerlingenvervoer. Stuur een e-mail naar Begin link: leerlingenvervoer@denhaag.nl, einde link. . Of bel naar (070) 752 58 64. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. U krijgt dan een wijzigingsformulier.
 • Gaat uw kind naar een andere school? Doe dan een nieuwe aanvraag.
 • Gaat uw kind stage lopen? De school vraagt het vervoer naar het stageadres voor uw kind aan bij de gemeente.

Heeft u een klacht over een rit met een taxibusje of taxi? Neem dan binnen 3 weken contact op met Begin externe link: Trafficon(Externe link), einde externe link.. Stuur een e-mail naar Begin link: llvDenHaag@trafficon.nl, einde link. . Of bel naar (070) 752 51 55.

Meld het volgende bij uw klacht:

 • uw naam
 • naam van de chauffeur of begeleider
 • naam en geboortedatum van uw kind
 • uitleg van de klacht
 • datum en tijdstip van de rit
 • naam van de school of bestemming

De regels voor leerlingenvervoer vindt u in de Begin externe link: Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014(Externe link), einde externe link. op overheid.nl.

Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stuur een e-mail naar Begin link: leerlingenvervoer@denhaag.nl, einde link. . Of bel via telefoonnummer (070) 752 58 64. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070