Subsidie medegebruik gymnastieklokalen aanvragen

Huurt uw sportvereniging een gymlokaal van een school in Den Haag? Vraag dan subsidie aan voor de huur van het gymlokaal. Er is in 2024 in totaal € 25.000 subsidie.

Sportverenigingen betalen huur om een gymlokaal van een school te gebruiken. Deze sportverenigingen kunnen voor een deel van de huur die zij betalen subsidie krijgen.

De subsidie is alleen voor sportverenigingen in Den Haag.

  • huurcontract
  • bewijs dat u de huur heeft betaald over de periode waarvoor u subsidie aanvraagt
  • bewijs dat uw sportvereniging lid is van sportorganisatie het NOC*NSF
  • de statuten (regels en afspraken) van uw vereniging
  • overzicht van het aantal gehuurde uren en het bedrag

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

  • een kopie van het bewijs  dat u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • het laatste bankafschrift van uw vereniging (maximaal 1 jaar oud)

Download hieronder het aanvraagformulier Subsidieregeling medegebruik gymnastieklokalen Den Haag 2023.

Aanvraagformulier subsidie gymnastieklokalen

(PDF, 95,3 KB)

Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen die nodig zijn bij uw aanvraag via e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

U kunt uw subsidie aanvragen tot 2 maanden na het betalen van de huur.

De gemeente beslist binnen 6 weken, nadat uw complete aanvraag is verstuurd.

Heeft u een vraag over de subsidie? Stel uw vraag aan uw Begin link: sportconsulent, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070