Subsidie combinatiefunctionarissen sport en cultuur aanvragen

Wilt u activiteiten organiseren op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur? En neemt u daar een combinatiefunctionaris voor aan? Dan kunt u subsidie aanvragen.

De gemeente geeft alleen subsidie voor het aannemen van combinatiefunctionarissen. Die voeren het hele jaar activiteiten uit. Deze activiteiten moeten bijdragen aan minimaal 1 van de in artikel 1:3 genoemde doelen.

Activiteit Minimale subsidie per aanvraag (1 januari 2024 tot en met 31 december 2026) Maximale subsidie per aanvraag (1 januari 2024 tot en met 31 december 2026)
Categorie A (sport) € 3.000.000 € 3.300.000
Categorie B (sport) € 6.000.000 € 7.185.000
Categorie C (sport) € 2.655.000 € 3.672.132
Categorie D (cultuur) stadsdeel Centrum € 225.000 € 262.500
Categorie D (cultuur) stadsdeel Laak € 225.000 € 262.500
Categorie D (cultuur) stadsdeel Escamp € 225.000 € 262.500
Categorie D (cultuur) stadsdeel Haagse Hout € 225.000 € 262.500

In totaal is er € 15.207.132 subsidie.

Alleen rechtspersonen (organisaties) kunnen de subsidie aanvragen.

Voor deze subsidie gelden voorwaarden. Bekijk de voorwaarden per categorie in de Subsidieregeling combinatiefunctionarissen sport en cultuur (RIS316073)(Externe link).

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een ingevuld begrotingsformat
  • een omschrijving van uw organisatie (geen projectplan), waarin u het doel van uw organisatie beschrijft
  • een kopie of scan van het laatste jaarverslag, de jaarrekening en de balans, niet ouder dan 2 jaar
  • een opgave van de liquiditeitsratio en de solvabiliteitsratio
  • een risicoanalyse op organisatieniveau en op activiteitenniveau. Voor de activiteiten doet u dat voor de duur van de subsidie

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

  • Een kopie of scan van de laatste statuten.

U kunt van 14 juli tot en met 31 augustus 2023 subsidie aanvragen. De aanvraag geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Rangordelijst Subsidieregeling combinatiefunctionarissen sport en cultuur Den Haag 2023 tot en met 2026

(PDF, 65,8 KB)

Na sluiting van de aanvraagtermijn hoort u binnen 6 weken of u subsidie krijgt. U krijgt hierover een brief.

Tussen 5 juli en 12 juli 2023 kon u uw vragen stellen per e-mail. In het document hieronder vindt u de gestelde vragen en het antwoord.

Gestelde vragen subsidie combinatiefunctionarissen sport en cultuur

(PDF, 74,5 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070