Subsidie combinatiefunctionarissen sport en cultuur aanvragen

Wilt u activiteiten organiseren op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur? En neemt u daar een combinatiefunctionaris voor aan? Dan kunt u subsidie aanvragen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot 1 september 2023.

De gemeente geeft alleen subsidie voor het aannemen van combinatiefunctionarissen. Die voeren het hele jaar activiteiten uit. Deze activiteiten moeten bijdragen aan minimaal 1 van de in artikel 1:3 genoemde doelen.

Activiteit Minimale subsidie per aanvraag (1 januari 2024 tot en met 31 december 2026) Maximale subsidie per aanvraag (1 januari 2024 tot en met 31 december 2026)
Categorie A (sport) € 3.000.000 € 3.300.000
Categorie B (sport) € 6.000.000 € 7.185.000
Categorie C (sport) € 2.655.000 € 3.672.132
Categorie D (cultuur) stadsdeel Centrum € 225.000 € 262.500
Categorie D (cultuur) stadsdeel Laak € 225.000 € 262.500
Categorie D (cultuur) stadsdeel Escamp € 225.000 € 262.500
Categorie D (cultuur) stadsdeel Haagse Hout € 225.000 € 262.500

In totaal is er € 15.207.132 subsidie.

Alleen rechtspersonen (organisaties) kunnen de subsidie aanvragen.

Voor deze subsidie gelden voorwaarden. Bekijk de voorwaarden per categorie in de Begin externe link: Subsidieregeling combinatiefunctionarissen sport en cultuur (RIS316073)(Externe link), einde externe link..

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een ingevuld begrotingsformat
  • een omschrijving van uw organisatie (geen projectplan), waarin u het doel van uw organisatie beschrijft
  • een kopie of scan van het laatste jaarverslag, de jaarrekening en de balans, niet ouder dan 2 jaar
  • een opgave van de liquiditeitsratio en de solvabiliteitsratio
  • een risicoanalyse op organisatieniveau en op activiteitenniveau. Voor de activiteiten doet u dat voor de duur van de subsidie

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

  • Een kopie of scan van de laatste statuten.

U kon van 14 juli tot en met 31 augustus 2023 subsidie aanvragen. De aanvraag geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Rangordelijst Subsidieregeling combinatiefunctionarissen sport en cultuur Den Haag 2023 tot en met 2026

(PDF, 65,8 KB)

Na sluiting van de aanvraagtermijn hoort u binnen 6 weken of u subsidie krijgt. U krijgt hierover een brief.

Tussen 5 juli en 12 juli 2023 kon u uw vragen stellen per e-mail. In het document hieronder vindt u de gestelde vragen en het antwoord.

Gestelde vragen subsidie combinatiefunctionarissen sport en cultuur

(PDF, 74,5 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070