Subsidie aanpak winkelgevels winkelcentrum Loosduinen aanvragen

Bent u eigenaar van een winkelpand in Winkelcentrum Loosduinen? En gaat u de gevel van uw winkelpand vernieuwen of verbouwen? Vraag dan subsidie aan.

Eigenaren van een winkelpand op de volgende adressen:

 • Arnold Spoelplein 98 tot en met 101
 • Arnold Spoelstraat 98, 100, 104, 106, 110, 118, 120, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 151a en 155
 • Loosduinse Hoofdplein 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 198, 200, 201, 202, 203, 220, 221, 222, 223, 225 en 260
 • Loosduinse Hoofdstraat 66, 76, 78, 88, 90, 94, 100, 102, 108, 164, 166, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 196, 198, 210, 212, 216, 250, 252, 256, 260, 280, 300, 302, 304, 306, 308, 312, 314, 316, 316a, 530, 532, 257, 309, 311, 313, 315, 555, 577, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595 en 597
 • Tramstraat 2, 12, 14, 24 en 26.

 • Uw plan om de gevel te vernieuwen past in het Begin externe link: beeldkwaliteitsplan(Externe link), einde externe link. voor winkelcentrum Loosduinen. In dat plan staan regels voor hoe de bebouwing en de omgeving eruit moeten zien.
 • U moet een Begin link: omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .
 • De definitieve omgevingsvergunning moet op zijn laatst op 31 december 2024 bij de gemeente binnen zijn.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u uw gevel vernieuwt. Het werk aan de gevel start op zijn vroegst 16 weken na de aanvraag. En pas nadat u een definitieve omgevingsvergunning heeft gekregen.
 • U krijgt 80% van de subsidie als de gemeente uw definitieve omgevingsvergunning heeft ontvangen. Daarna moet u de subsidie verantwoorden: uitleggen wat de werkzaamheden en kosten waren. Als de gemeente uw uitleg heeft goedgekeurd, krijgt u de rest van de subsidie.
 • Als u de winkelluifel (afdak, overkapping) weghaalt, kunt u daarvoor 100% van de kosten terugkrijgen. Voor andere kosten kunt u 50% subsidie krijgen.
 • Als u subsidie krijgt, is dit minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 per winkelpand. Of, als het winkelpand breder is dan 10 meter, maximaal € 1.000 per strekkende meter tot een maximum van € 30.000.

Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:

 • Compleet ingevuld aanvraagformulier
 • Een projectplan met daarin een:
 • verklaring of u wel of niet vennootschapsbelasting moet betalen
 • kopie van het eigendomsbewijs van het winkelpand waarvoor u subsidie aanvraagt
 • kopie van de offertes voor planvorming en de uitvoering van de verbouwing
 • schriftelijke verklaring waarin staat dat de aanpassing van de gevel past binnen de Begin externe link: Reclamenota Gemeente Den Haag (RIS170855)(Externe link), einde externe link.. En dat de reclameuitingen zijn toegestaan en dat dit ook met de VVE en eventuele huurder is besproken en vastgelegd.
 • schriftelijke verklaring waarin staat dat de aanpassing aan de gevel past binnen de Begin link: Welstandsnota Gemeente Den Haag (RIS297760), einde link. .
 • De-minimisverklaring. Dit is een verklaring waarin u aangeeft of u al een andere subsidie heeft gekregen en zo ja, hoeveel. Zie punt 5 op het aanvraagformulier.

Download hieronder het aanvraagformulier en vul het in.

Aanvraagformulier Subsidie aanpak winkelgevels winkelcentrum Loosduinen

(PDF, 131,7 KB)

Stuur het ondertekende aanvraagformulier samen met het projectplan via e-mail naar: Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Als de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen 6 weken een besluit. U krijgt dit via post of e-mail.

Heeft u vragen? Of wilt u uw verbouwingsplan laten controleren? Neem dan contact op met Nico Mol. Stuur een e-mail naar Begin link: nico.mol@denhaag.nl, einde link. en zet in de onderwerpregel: ‘Subsidie aanpak winkelgevels winkelcentrum Loosduinen’.

Wilt u weten hoever het staat met uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070