Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Wilt u een boom kappen, reclame aanbrengen of zonnepanelen plaatsen? Controleer of u een vergunning nodig heeft. Of vraag direct een omgevingsvergunning aan.

U heeft meestal een vergunning nodig als u 1 van de volgende werkzaamheden wilt uitvoeren:

Wilt u voor het uitvoeren van werkzaamheden een openbare weg afsluiten en/of opbreken? Dan moet u daarvoor eerst een Begin link: Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen, einde link. .

Wkb-melding

In sommige gevallen moet u voordat u begint met bouwen ook een Wkb-melding doen. Welke gevallen dat zijn, leest u op de pagina Begin link: Melding Wet kwaliteitsborging (Wkb-melding), einde link. .

Archeologie

Wilt u bouwen in een archeologisch waardegebied of verwachtingszone? Lees meer informatie op de pagina Begin externe link: Archeologiebeleid en Advies(Externe link), einde externe link. (archeologie.denhaag.nl).

Wel of geen vergunning nodig

U kunt op verschillende manieren controleren of u een vergunning nodig heeft:

Controleer of u een vergunning nodig heeft met de Vergunningcheck in het Omgevingsloket:

In de vergunningscheck is archeologie nog niet opgenomen. Lees meer op de pagina Begin externe link: Archeologiebeleid en Advies(Externe link), einde externe link. (archeologie.denhaag.nl).

  • Weet u niet of uw (ver)bouwplannen aan de voorwaarden voldoen? Of heeft u andere vragen over (ver)bouwplannen? Vraag dan een gesprek aan met een projectinspecteur van de afdeling Vergunningen en Toezicht. Het gesprek (dit heet ook wel het spreekuur) is telefonisch en is gratis. Maak een afspraak via telefoonnummer (070) 353 4340.
  • Bent u ondernemer? Kom langs bij het Begin externe link: Ondernemersportaal(Externe link), einde externe link..

Twijfelt u of u wel een vergunning krijgt voor uw plannen? Dan kunt u een Begin link: beginseluitspraak aanvragen, einde link. . Dan onderzoekt de gemeente of uw plan haalbaar is. In de beginseluitspraak schrijft de gemeente of zij voor uw plan een omgevingsvergunning wil verlenen. Een beginseluitspraak geeft geen rechten en plichten, dus u moet daarna nog wel de omgevingsvergunning aanvragen.

De gemeente heeft informatie nodig om u te kunnen vertellen of uw plannen voldoen aan de regels. Geef deze informatie op tijd en zo compleet mogelijk.

Bij uw aanvraag om een omgevingsvergunning moet u alle informatie geven die de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Vraagt u een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit aan? Dan moet u onder andere bouwtekeningen aanleveren. Het kan nuttig zijn om een bouwkundig tekenbureau of architect in te schakelen. Zij kunnen deze tekeningen voor u maken. De precieze eisen waar uw aanvraag aan moet voldoen, staan in het Omgevingsbesluit.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die niet voldoet aan de regels van het Omgevingsplan? Dan moet u alle informatie aanleveren die de ruimtelijke gevolgen daarvan duidelijk maken. Bijvoorbeeld:

  • Wilt u een dakopbouw maken die hoger wordt dan volgens het Omgevingsplan mag? Dan moet u een bezonningsonderzoek aanleveren. Hierin is te zien wat de gevolgen zijn voor hoeveel zon er valt op woningen dichtbij.
  • Wilt u een kinderdagverblijf beginnen op een plek waar dit volgens het Omgevingsplan niet mag? Dan moet u een geluidsonderzoek (akoestisch rapport) opsturen waarin staat hoeveel geluid er tegen het gebouw komt.
  • Wilt u een fundering maken op een plek waar volgens het Omgevingsplan een waterleiding ligt? Dan moet u tekeningen aanleveren waarop precies te zien is waar de fundering komt en hoe diep hij wordt.

Het is meestal verstandig om een deskundige te vragen alle nodige documenten voor u in orde te maken.

Participatie

Daarnaast is het bij aanvragen die niet voldoen aan de regels van het Omgevingsplan verplicht om aan participatie te doen. Participatie is het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden bij uw initiatief. Denk aan uw buren, bedrijven of maatschappelijke organisaties in de buurt. Dat moet u doen voordat u de vergunning aanvraagt. Bij uw aanvraag moet u aangeven op welke manier u de omgeving bij uw plan heeft betrokken.

U kunt voor verschillende werkzaamheden 1 omgevingsvergunning aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Begin externe link: Vraag een DigiD aan(Externe link), einde externe link.. Bedrijven gebruiken Begin link: eHerkenning 2 (EH2), einde link. .

Na uw aanvraag volgt de gemeente een aantal stappen. Lees hierover meer op de pagina Begin link: Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning, einde link. .

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning rekent de gemeente kosten (leges).

Bekijk het overzicht met de kosten voor een aanvraag om een omgevingsvergunning in de Begin externe link: Verordening leges Omgevingswet Den Haag 2024(Externe link), einde externe link..

Vanaf 1 november 2021 rekent de gemeente ook kosten voor handelsreclame (reclame op een gevel). De kosten hiervoor vindt u in de Begin externe link: Algemene legesverordening Den Haag 2021(Externe link), einde externe link..

Geld terugvragen

Is uw aanvraag afgewezen of buiten behandeling gesteld? In sommige gevallen kunt u Begin link: Teruggaaf leges omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, krijgt u een brief waarin staat hoelang het proces duurt.

  • De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Zij mag deze periode 1 x verlengen met maximaal 6 weken.
  • Heeft u een ingewikkeld bouwplan? Dan heeft de gemeente 12 weken of 26 weken tijd om een besluit te nemen. U krijgt dan bericht. De gemeente mag ook deze periode 1 keer verlengen met maximaal 6 weken.

De gemeente maakt de aanvraag bekend op Begin externe link: Berichten over uw buurt(Externe link), einde externe link.. Iedereen kan de aanvraag daar bekijken of inzien bij het Begin link: Den Haag Informatiecentrum, einde link. . Ook de tekeningen zijn openbaar.

  • De gemeente kijkt ook naar de belangen van uw buren. Als u een omgevingsvergunning krijgt, kunnen zij daartegen bezwaar maken.
  • Het is belangrijk om een goede band met uw buren te hebben als u gaat verbouwen. Lees hoe u uw buren kunt informeren op de pagina Begin link: Bouwen in en met de buurt, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070