Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u bouwen of verbouwen? Een boom kappen? Reclame aanbrengen? Zonnepanelen plaatsen? Of een gebouw of terrein aanpassen zodat het een andere functie krijgt? Controleer eerst of u een vergunning nodig heeft. Of vraag direct een omgevingsvergunning aan.

Gaat u 1 van de volgende werkzaamheden uitvoeren? Houd er dan rekening mee dat u vooraf een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • een uithangbord, dakopbouw, dakkapel, dakterras plaatsen
 • zonnepanelen plaatsen. In de online vergunningscheck de Zonnewijzer ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ook krijgt u informatie over hoe u zo makkelijk mogelijk een vergunning aanvraagt. Zie voor meer informatie: Zonnewijzer: online vergunningscheck voor zonnepanelen.
 • een zelfstandige woonruimte splitsen tot meerdere zelfstandige woonruimten (activiteit: bouwen). Zie voor meer informatie: Woning bouwkundig splitsen
 • een gebouw (ver)bouwen waarbij u afwijkt van de regels in het bestemmingsplan van de gemeente (activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening). Zie voor meer informatie: Bestemmingsplannen.
 • een gebouw een functie geven die niet in het bestemmingsplan staat, bijvoorbeeld van een woning een bedrijfspand maken (activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
 • een gemeentelijk of rijksmonument veranderen (activiteit: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten. Zie voor meer informatie: Monument wijzigen.
 • een nachtverblijf of opvang aanbieden aan kinderen of minder zelfredzame personen (activiteit: brandveilig gebruik). Voor meer informatie over de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Haaglanden(Externe link).
 • handelsreclame maken (activiteit: reclame)
 • een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht (voor een deel) slopen (activiteit: slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht)
 • fietspaden, bestrating of een beschermd natuurgebied aanleggen of veranderen. En in sommige gevallen gevels schilderen (activiteit: werk of werkzaamheden uitvoeren, geen gebouw zijnde)
 • bomen kappen, snoeien of verplanten (activiteit: kappen)
 • een bedrijf of technische installatie oprichten of veranderen. U maakt daarvan een melding op www.aimonline.nl(Externe link) (activiteit: inrichting oprichten). Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden(Externe link).
 • een uitrit aanleggen of een bestaande uitrit veranderen (activiteit: uitweg aanleggen of bestaande uitweg wijzigen)
Wilt u voor het uitvoeren van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Dan moet u daarvoor eerst een Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen.

Gaat u werkzaamheden uitvoeren zoals hierboven genoemd? Dan is de kans groot dat u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u op verschillende manieren controleren:

Wilt u weten of u voor uw (ver)bouwplannen een vergunning nodig heeft? Doe in het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningscheck. U vindt in het OLO bijvoorbeeld:

 • voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw
 • voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.
In de vergunningscheck is archeologie nog niet opgenomen.

Weet u niet of uw (ver)bouwplannen aan de voorwaarden voldoen? Of heeft u andere vragen? Maak dan een telefonische afspraak via het algemene telefoonnummer 14070.

Bent u ondernemer? Kom langs bij het vergunningenloket Ondernemershuis(Externe link).

Twijfelt u of uw aanvraag haalbaar is? Of blijkt tijdens het spreekuur dat uw plannen niet voldoen aan de regels? Dan kunt u vooraf een beginseluitspraak omgevingsvergunning overwegen.

Om de haalbaarheid van uw plannen te kunnen toetsen aan de regels heeft de gemeente alle informatie nodig. Geef deze informatie op tijd en zo volledig mogelijk.

Vaak kunt u de omgevingsvergunning in 1 keer voor verschillende activiteiten aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag een DigiD aan(Externe link). Bedrijven gebruiken eHerkenning 2(Externe link) (EH2).

Heeft u een vergunning nodig voor (ver)bouwplannen? Bereken dan de kosten op de pagina Bereken uw leges voor bouwen.

Een volledig overzicht met de kosten vindt u in de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021(Externe link).

Geld terugvragen

Is uw aanvraag afgewezen of buiten behandeling gesteld? Dan ontvangt u een deel van de betaalde leges terug. In sommige gevallen kunt u Teruggaaf leges omgevingsvergunning aanvragen.

Korting op de bouwleges

Heeft u plannen om duurzaam te bouwen of verbouwen? Dan kunt u mogelijk korting op de bouwleges krijgen.

Nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, volgt de gemeente een aantal stappen. Lees hierover meer op de pagina Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning.

Termijnen

 • Voor de meeste aanvragen geldt een reactietermijn (periode) van 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen, dan is de vergunning automatisch verleend.
 • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Bijvoorbeeld bij:
  • een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning milieu)
  • werkzaamheden aan een rijksmonument
  • aanpassing van een bestemmingsplan
  • brandveiligheid gebruik

Als de gemeente deze termijn laat verlopen, dan is de vergunning niet automatisch verleend.

U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

Vergunning krijgen voor kleine verbouwingen

Voor een aantal kleine verbouwingen kunt u ook een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, dakkapellen, dakramen, zonnecollectoren en zonnepanelen. Kijk hiervoor bij Vergunningen voor kleine bouwwerken.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Bekijk in uw persoonlijke online omgeving MijnDenHaag de status van uw aanvraag:

De gemeente maakt de aanvraag bekend op Berichten over uw buurt(Externe link). Iedereen kan de aanvraag daar bekijken of inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Ook de tekeningen zijn openbaar.

Sommige aanvragen zijn vertrouwelijk en daarom niet openbaar. Bijvoorbeeld als dit belangrijk is voor de veiligheid of de bescherming van monumenten of musea.

De regels hierover vindt u in de Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019(Externe link).

 • De gemeente toetst uw aanvraag en kijkt ook naar de belangen van uw buren. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, kunnen zij bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning.
 • Het is belangrijk om een goede band met uw buren te hebben als u gaat verbouwen. Er zijn verschillende manieren om elkaar te informeren of om informatie op te zoeken over de werkzaamheden.

Vraagt u een beginseluitspraak omgevingsvergunning aan? Dan moet u in de meeste gevallen documenten meesturen. Deze documenten zijn niet openbaar en kunnen niet worden opgevraagd.

Heeft u vragen? Maak dan een telefonische afspraak met een projectinspecteur van de afdeling Vergunningen en Toezicht via het algemene telefoonnummer 14070. Bent u ondernemer? Kom dan langs bij het vergunningenloket Ondernemershuis(Externe link).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070