Woningen samenvoegen

Wilt u van 2 of meer woningen 1 woning maken? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsplan

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, controleert de gemeente of uw bouwplan past in het Omgevingsplan. In de meeste gevallen staan er in het Omgevingsplan geen regels die het samenvoegen van woningen in de weg zitten, maar in een heel enkel geval staat er een maximale oppervlakte voor woningen of een minimumaantal woningen per blok. Uw plan moet daaraan voldoen.
Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Huisnummers

Geeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het samenvoegen van woningen? Dan trekt zij ook meteen 1 van de huisnummers in.

Splitsingsverbod

Let op: Den Haag heeft een streng splitsingsverbod. Zie voor meer informatie daarover de pagina Begin link: Vergunning voor woningvorming (woning bouwkundig splitsen) aanvragen, einde link. .

Ook samengevoegde woningen vallen onder het splitsingsverbod. Dit zijn woningen die eerder uit 2 of meer woningen bestonden. Dat betekent dat u het samenvoegen van woningen niet meer kunt terugdraaien.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070