Vergunning voor woningvorming (woning bouwkundig splitsen) aanvragen

Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? (Dit heet woningvorming, of een woning bouwkundig splitsen.) Vraag dan een vergunning voor woningvorming aan.

Een woning is zelfstandig als deze:

 • een eigen toegang heeft die uitkomt op de openbare weg. Of als de woning een eigen toegang heeft tot een gemeenschappelijk portaal (portiek, galerij, trappenhuis) dat uitkomt op de openbare weg
 • een eigen Begin link: huisnummer, einde link. heeft
 • een eigen badkamer, keuken en toilet heeft

De gemeente staat bouwkundig splitsen in maar een paar buurten toe. Zo blijven er genoeg woningen voor grotere huishoudens over. Alleen in de buurten hieronder kan een woningvormingsvergunning nog verleend worden:

 • Bosweide
 • De Bras
 • De Lanen
 • De Velden
 • De Vissen
 • Erasmus Veld
 • Hoge Veld
 • Huygenspark
 • Lage Veld
 • Parkbuurt Oosteinde
 • Rietbuurt
 • Waterbuurt
 • Zonne Veld
Alleen in de oranje gebieden is bouwkundig splitsen onder voorwaarden mogelijk.
Alleen in de oranje gebieden is bouwkundig splitsen onder voorwaarden mogelijk.

 • De nieuwe woningen hebben minimaal 40 vierkante meter woonoppervlakte.
 • De nieuwe woningen hebben minimaal 1 complete bouwlaag.
 • De parkeerdruk (aantal bezette parkeerplaatsen) is lager dan 90%. Of u biedt voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aan.
 • U heeft een Begin link: omgevingsvergunning, einde link. .
 • De eerste 10 jaar nadat de gemeente de omgevingsvergunning voor een dakopbouw heeft gegeven mag u niet bouwkundig splitsen.

Verder zorgt u voor:

Alleen de eigenaar van de woning kan een vergunning voor woningvorming aanvragen.

Binnen 8 weken na uw aanvraag hoort u of u de vergunning krijgt.

Voor het aanvragen van een vergunning voor woningvorming betaalt u € 543,90. U krijgt deze kosten niet terug als de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst.

Bouwkundig gesplitste woning kopen

Koopt u een bouwkundig gesplitste woning? Controleer dan:

 • of de bouwkundig gesplitste woning meerdere appartementen heeft. De appartementen hebben een eigen toegang en eigen badkamer, keuken en toilet. En ze hebben vaak een andere huisnummering (bijvoorbeeld 1A, 1B en 1C).
 • of de gemeente vergunning voor de bouwkundige splitsing heeft gegeven. Een woningsplitsing kan illegaal (dus zonder dat daarvoor een vergunning is verleend) of legaal (met vergunning) zijn. Het kopen van een illegaal gesplitste woning geeft veel problemen. Want soms kan een illegale splitsing niet legaal worden gemaakt. U moet dan zelf de illegale splitsing weer terugdraaien. Is de illegale bouwkundige splitsing na 1 juli 2019 gebeurd? Dan is het bijna nooit mogelijk de splitsing legaal te maken. Splitsingen vóór 1 juli 2019 kunt u soms wel legaal maken.

Duurzaamheid

Bouwkundig splitsen biedt kansen om een woning duurzaam te maken. Dit heeft veel voordelen voor bijvoorbeeld uw woongemak of energierekening. Lees meer op Begin link: Hou van je huis, einde link. .

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Vergunningen en Toezicht van de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: huisvesting@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070