Melding Wet kwaliteitsborging (Wkb-melding)

Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? In sommige gevallen moet u dan iemand inhuren voor het bouwtoezicht, een kwaliteitsborger. En u moet dit melden bij de gemeente. Dit heet een Melding Wet kwaliteitsborging (‘Wkb-melding’). Dit gaat via het Omgevingsloket.

Minimaal 4 weken voor de start van het werk doet u de Wkb-melding. U kunt dit zelf doen, maar iemand anders mag dit voor u doen. Bijvoorbeeld de kwaliteitsborger. Zorg ervoor dat u de kwaliteitsborger op tijd inhuurt. Deze beoordeelt eerst het bouwplan. En daarna kunt u de melding doen.

Melding doen in het Omgevingsloket

In het Begin externe link: Omgevingsloket(Externe link), einde externe link. ziet u voor welke bouwwerken een melding nodig is. En kunt u een melding doen.

Bij de Wkb-melding stuurt u de volgende informatie mee:

  • naam kwaliteitsborger
  • welk instrument de kwaliteitsborger gebruikt. Dat is de methode van de kwaliteitsborger, waarin onder andere staat hoe de kwaliteitsborger werkt. Er staat ook in hoe hij contact met u houdt en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de kwaliteitsborger.
  • een risicobeoordeling. De kwaliteitsborger moet letten op Begin link: Bijzondere lokale omstandigheden kwaliteitsborging, einde link. .
  • een borgingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld wie het bouwwerk keurt en wanneer.

Als er tijdens de bouw nieuwe risico’s optreden, kan de gemeente vragen om extra informatie.

Project gereed melden

Als het bouwproject klaar is, moet u het ‘gereed melden’. Dat moet minimaal 2 weken voordat het bouwwerk gebruikt wordt. Voor het gereed melden, stuurt u de gemeente:

  • een ‘digitaal dossier bevoegd gezag’. Dit is een dossier met bouwtechnische informatie over wat er gebouwd of verbouwd is. Bijvoorbeeld plattegronden en gegevens over hoe energiezuinig het bouwwerk is.
  • de verklaring van de kwaliteitsborger.

Omgevingsvergunning nodig

Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Ook dit controleert u via de Begin externe link: vergunningcheck(Externe link), einde externe link. in het Omgevingsloket.

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070