Woonschepen en bedrijfsschepen verbouwen

Wilt u een woonschip of een bedrijfsschip verbouwen? Dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat om de woon- en bedrijfsschepen die een bepaalde (vaste) ligplaats innemen en niet meer varen.

Woonschepen aan de Conradkade
Woonschepen aan de Conradkade

Omgevingsvergunning nodig

Wilt u een bestaand woon- of bedrijfsschip verplaatsen of verbouwen? Of wilt u een nieuw bedrijfsschip plaatsen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de ’technische bouwactiviteit’ en voor de ‘omgevingsplanactiviteit bouwen’. Bij ’technische bouwactiviteit’ kijkt de gemeente of het schip aan de landelijke bouwregelgeving voldoet. Bij ‘omgevingsplanactiviteit bouwen’ kijkt de gemeente of het schip voldoet aan gemeentelijke regels, zoals de maximale grootte en de redelijke eisen van welstand.

Gaat u een woonschip (niet een bedrijfsschip) nieuw plaatsen? Dan vraagt u alleen voor de ‘omgevingsplanactiviteit bouwen’ een omgevingsvergunning aan. Ook doet u een Wkb-melding. Lees meer over de Wkb-melding op de pagina Begin link: Melding Wet kwaliteitsborging, einde link. . Een Wkb-melding gaat via het Begin externe link: Omgevingsloket(Externe link), einde externe link.. Ook een omgevingsvergunning kunt u aanvragen met uw DigiD via het Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op Begin link: Omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Ligplaatsvergunning blijft nodig

Wilt u een ligplaats innemen in de openbare wateren van Den Haag met een woon- of bedrijfsschip? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op Begin link: Ligplaatsvergunning aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070