Subsidie voor isoleren monumentale woningen aanvragen

Bent u eigenaar van een monumentale woning? En wilt u deze isoleren of er isolerend glas in plaatsen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor gemeentelijke monumenten.

Er is in totaal € 100.000 subsidie per jaar. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2026. Of tot de subsidie op is. Dan sluit de regeling.

Voor eigenaren van een monumentale woning in Den Haag. Dit is een gemeentelijk monument.

Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: Subsidieregeling verduurzamen gemeentelijke monumenten Den Haag 2024 (RIS318056)(Externe link), einde externe link..

Instructiebladen

Ook voert u het werk uit volgens de instructiebladen. Wilt u het werk anders uitvoeren? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt de offerte met uitleg via e-mail sturen naar Begin link: monumentenzorg@denhaag.nl, einde link. . Dan kijkt de gemeente of u recht heeft op subsidie.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2026. Vul het formulier in en stuur het naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Stuur de bijlagen mee die nodig zijn bij de aanvraag.

Aanvraagformulier subsidie verduurzamen gemeentelijke monumenten

(PDF, 115,7 KB)

U hoort binnen 12 weken of u subsidie krijgt. Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u 90 % van het subsidiebedrag meteen op uw rekening gestort.

Verantwoording

Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Vul het formulier in en stuur het naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Stuur daarbij de volgende bijlagen mee:

  • als een aannemer het werk deed:
    • de facturen met een overzicht van de gebruikte materialen en het aantal vierkante meter. De facturen zijn niet ouder dan 4 maanden op het moment dat u de verantwoording stuurt.
    • een ondertekende verklaring (bewijs) van de aannemer dat de isolatie volgens de instructiebladen is gedaan. Hierop staat ook het aantal vierkante meter.
  • als u zelf het werk deed:
    • de (kopie van de) facturen van alle materialen die u heeft gekocht. En van andere kosten die u moest maken.

Verantwoordingsformulier

(PDF, 110,7 KB)

Verklaring aannemer

(PDF, 79,0 KB)

Te veel subsidie terugbetalen

Heeft u meer subsidie gehad dan nodig? Of heeft u het werk niet helemaal laten doen? Dan betaalt u dat geld terug aan de gemeente.

Controle werkzaamheden

De gemeente mag de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Ook kan de gemeente contact met u opnemen voor een beoordeling tussendoor.

Veranderingen aan een monument zonder vergunning

Heeft u Begin externe link: geen vergunning nodig(Externe link), einde externe link. voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren? Vraag dan een verklaring aan de gemeente dat u het werk vergunningsvrij mag doen. Stuur hiervoor een e-mail met uitleg naar Begin link: monumentenzorg@denhaag.nl, einde link. .

Wilt u weten hoever het staat met uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. . Neem voor andere vragen Begin link: contact op met de gemeente, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070