Subsidie belangenbehartiging mantelzorgers of senioren

Zet u zich in voor mantelzorgers of ouderen in Den Haag? Zodat hun situatie beter wordt? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2023. Voor 2024 kunt u subsidie aanvragen tussen 6 september en 19 september van dit jaar.

Er zijn 2 subsidies:

 • subsidie voor belangenbehartiging van mantelzorgers (maximaal € 60.000)
 • subsidie voor belangenbehartiging van senioren (ouderen) (maximaal € 85.000)

Rechtspersonen (organisaties) kunnen de subsidie aanvragen.

 • U houdt zich bezig met het verbeteren van de situatie van mantelzorgers of ouderen.
 • U geeft informatie en advies aan de gemeente en andere belangrijke Haagse organisaties. De informatie en het advies gaan uit van ervaringen van de doelgroep.
 • Uw inzet (belangenbehartiging) voor mantelzorgers of ouderen staat in de statuten van uw organisatie.

Bekijk alle voorwaarden in de Subsidieregeling belangenbehartiging mantelzorgers en senioren Den Haag 2022 (RIS312678)(Externe link).

Bij een subsidieaanvraag heeft de gemeente van u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een projectplan
 • een kopie of scan van de laatste statuten
 • een begroting, volgens het begrotingsformat. Hierin staan:

  • uw vaste of bijkomende kosten
  • medefinanciering (andere bronnen van inkomsten van uw organisatie)
  • de verrekenbare en niet-verrekenbare btw

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2023. Voor 2024 kunt u subsidie aanvragen tussen 6 september en 19 september van dit jaar.

Het aanvraagformulier kunt u alvast downloaden en invullen. Het begrotingsformat kunt u van tevoren schrijven. Op deze manier kunt u uw aanvraag voorbereiden.

Begrotingsformat

(PDF, 198,1 KB)

Aanvraag subsidie belangenbehartiging mantelzorgers en senioren

(PDF, 112,9 KB)

Stuur het ingevulde aanvraagformulier, het begrotingsformat (met daarin een sluitende begroting) en het projectplan naar website van PEP Den Haag.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via welzijn@denhaag.nl.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070