Subsidie grote publieksevenementen aanvragen

Organiseert u een groot publieksevenement? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor 2024 is € 840.000 beschikbaar.

U kunt tot en met 22 oktober 2023 subsidie aanvragen voor grote publieksevenementen die worden gehouden in de periode maart 2024 tot en met februari 2025.

Deze subsidie is voor rechtspersonen, zoals bedrijven en stichtingen. Niet voor individuele personen.

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw aanvraag is op tijd ingediend en bestaat uit:
  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een projectplan (plus marketingplan)
  • een begroting die duidelijk laat zien wat de uitgaven en inkomsten zijn.
 • Uit uw begroting blijkt dat u de subsidie echt nodig heeft.
 • U vraagt subsidie aan voor een groot publieksevenement met minimaal 25.000 bezoekers.
 • Voor een gratis toegankelijk evenement kunt u maximaal € 150.000 subsidie aanvragen. Voor een evenement waarvoor betaald moet worden, kunt u maximaal € 50.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie is maximaal 30% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag daarnaast op de volgende inhoudelijke punten:

  • Uw evenement trekt bezoekers aan die zorgen voor bestedingen bij Haagse ondernemers en bedrijven.
  • Uw evenement is professioneel georganiseerd en heeft aandacht voor kwaliteit.
  • Uw evenement is toegankelijk voor een breed publiek.
  • Uw evenement heeft aandacht voor duurzaamheid.
  • Uw evenement draagt positief bij aan het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers.
  • U werkt samen met Haagse ondernemers en organisaties in de stad.
  • Uw evenement draagt bij aan vernieuwing.

  Bekijk alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling Publieksevenementen Den Haag 2023 (RIS316566)(Externe link), einde externe link..

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een projectplan waarin u het programma van het evenement toelicht en ingaat op de inhoudelijke punten waarop de aanvraag wordt beoordeeld.
  • een uitgewerkt marketing- en promotieplan
  • een uitgebreide begroting met daarin het subsidiebedrag dat u aanvraagt en alle andere inkomsten en uitgaven
  • niet verplicht: extra achtergrondinformatie, bijvoorbeeld de evaluatie (resultaten en beoordeling) van het afgelopen jaar of sfeerbeelden van het evenement

  Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

  Stuur dan ook een kopie mee van:

  • de oprichtingsstatuten (regels) van uw organisatie
  • de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • het laatste rekeningafschrift van de bank. Daarop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

  U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Publieksevenementen Den Haag 2024. Vraag dit formulier aan door een e-mail te sturen naar Begin link: publieksevenementen@denhaag.nl, einde link. .

  Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met de andere documenten die nodig zijn bij uw aanvraag naarBegin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Schrijf in de onderwerpregel ‘Aanvraag subsidie grootschalig publieksevenement 2024’.

  De gemeente probeert op zijn laatst in december 2023 een besluit te nemen over alle ingediende aanvragen. U krijgt via email of post bericht van de gemeente.

  Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording ervan. Bekijk deze algemene regels in de Begin link: Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020, einde link. (ASV) en de Begin externe link: subsidieregeling Publieksevenementen Den Haag 2023 (RIS316566)(Externe link), einde externe link..

  Heeft u vragen over het aanvragen van deze subsidie? Stuur dan een e-mail naar Begin link: publieksevenementen@denhaag.nl, einde link. .

  Heeft u vragen over het organiseren van een evenement? Het Centraal Evenementenbureau van de gemeente kan u helpen met alle praktische zaken. U kunt dan een e-mail sturen naar Begin link: evenementenbureau@denhaag.nl, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070