Subsidie jeugdpreventie aanvragen

Organiseert u activiteiten voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar en hun gezin? Activiteiten die problemen helpen voorkomen? Zodat deze jongeren opgroeien tot volwassenen die zich goed kunnen redden? Vraag dan de subsidie jeugdpreventie aan.

De resultaten voor subsidieaanvragen in categorie A tot en met D voor het jaar 2024 vindt u terug in deze geanonimiseerde (zonder naam) lijst.

Resultaten subsidieaanvragen jeugdpreventie Categorie A tot en met D 

(PDF, 102,4 KB)

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten in de volgende categorieën:

 • Categorie A: maximaal € 400.000 voor iedere aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij jongeren en hun gezin informatie en advies krijgen. Om problemen te voorkomen bij het opgroeien en opvoeden. En om jongeren te helpen bij het volwassen worden.
 • Categorie B: maximaal € 400.000 voor iedere aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij vrijwilligers jongeren en hun gezin helpen bij opgroeien en de opvoeding. Dit voorkomt dat problemen erger worden.
 • Categorie C: maximaal € 300.000 voor iedere aanvraag. Dit zijn activiteiten voor zorg of hulp aan (toekomstige) ouders in een kwetsbare situatie.
 • Categorie D: maximaal € 200.000 voor iedere aanvraag. Dit zijn activiteiten waarbij jongeren leren om beter voor zichzelf op te komen.

Rechtspersonen (organisaties) mogen de subsidie aanvragen.

 • U organiseert activiteiten voor kwetsbare jongeren tot 27 jaar en hun gezin.
 • Voor activiteiten in 2024 kunt u van 4 juli 2023 tot en met 13 augustus 2023 subsidie aanvragen.

Bekijk de voorwaarden voor iedere activiteit in Subsidieregeling jeugdpreventie (RIS316054)(Externe link).

Bij het aanvragen van de subsidie heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een uitvoerings- en communicatieplan, hierin staan:
  • een algemene communicatiestrategie
  • een beschrijving van uw netwerk in de stad en samenwerking met belangrijke organisaties
  • een beschrijving hoe u de doelgroep bereikt
 • opleidings- en begeleidingsplan voor vrijwilligers en medewerkers, met daarin:
  • een beschrijving hoe (vrijwillige) medewerkers worden opgeleid en begeleid bij het uitvoeren van de activiteit
 • een ingevuld formulier begroting en dekkingsplan

In de begroting laat u zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten. In het dekkingsplan laat u zien hoe u aan de opgegeven inkomsten komt.

Past niet al uw informatie in het aanvraagformulier, dan mag u een activiteitenplan meesturen. Dit is niet verplicht.

Formulier begroting en dekkingsplan

(PDF, 233,9 KB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van uw laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)
 • een kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie of scan van de laatste statuten (regels en afspraken) van uw organisatie

Bent u ondernemer?

Stuur dan mee:

 • een bewijs dat u btw moet betalen

Kies hieronder het goede aanvraagformulier. Vul het in en stuur dit naar subsidies@denhaag.nl en subsidies.jeugd@denhaag.nl. Stuur hierbij ook de andere documenten mee die nodig zijn bij uw aanvraag.

Aanvraagformulier categorie A

(PDF, 131,8 KB)

Aanvraagformulier categorie B

(PDF, 130,4 KB)

Aanvraagformulier categorie C

(PDF, 126,0 KB)

Aanvraagformulier categorie D

(PDF, 127,9 KB)

Na uw aanvraag

Na het versturen van uw aanvraag krijgt u een brief met daarin uw zaaknummer. Deze brief is het bewijs van uw aanvraag.

Op zijn laatst neemt de gemeente 30 oktober een beslissing. De gemeente maakt het besluit bekend op de website. Hierin staat of u de subsidie krijgt.

 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? PEP Den Haag kan u daarbij helpen. Lees meer informatie op de website van PEP Den Haag(Externe link).
 • Aanvragen krijgen een beoordeling met punten. Bekijk de regels (criteria) voor de beoordeling in de regeling.
Categorie Maximaal aantal punten Minimaal aantal punten
A 33 10
B 28 12
C 25 10
D 38 15

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar subsidies.jeugd@denhaag.nl.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070