Subsidie isolatie bedrijfspanden aanvragen

Bent u eigenaar of huurder van een bedrijfspand in Den Haag? En wilt u dat pand isoleren? Vraag dan nu subsidie aan.

U kunt tot en met 30 juni 2024 subsidie aanvragen voor:

 • isolatieglas
 • het isoleren van:
  • het dak
  • de vloer van de begane grond
  • de kruipruimte
  • de gevel van het gebouw
 • het plaatsen van WTW-balansventilatie

Het isoleren van een bedrijfspand is nu aantrekkelijk omdat de energiekosten daarmee veel lager worden. In de toekomst wordt duurzaamheid voor ondernemers noodzakelijker door overheidsplannen en wet- en regelgeving.

Er bestaan al verplichtingen voor sommige ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen die de ondernemer binnen 5 jaar kan terugverdienen. De komende jaren komen er meer van deze verplichtingen. Als u uw onderneming verduurzaamt, betekent het dat u investeert in een groene duurzame toekomst.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het plaatsen van isolatieglas, deuren en panelen
 • het isoleren van het dak, de vloer van de begane grond, de kruipruimte of de gevel van het gebouw.
 • het plaatsen van een WTW-balansventilatie (warmteterugwinning op ventilatielucht)

De hoogte van de subsidie hangt af van:

 • wat u isoleert
 • hoe duurzaam het materiaal is
 • hoe groot het oppervlakte is

Voor ieder bedrijfspand krijgt u maximaal de volgende subsidie:

 • € 7.500 bij standaard isolatiemateriaal
 • € 9.000 bij circulaire isolatiematerialen

Voor deze subsidie is in totaal € 500.000 beschikbaar. Als het subsidiebedrag op is, sluit de regeling. Op dit moment is er nog genoeg subsidiebudget. Lees meer over de berekening in de Begin externe link: Subsidieregeling isolatie bedrijfspanden Den Haag(Externe link), einde externe link. op overheid.nl.

Rekenvoorbeeld

De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

Aanvraag:

 • Isolatieglas standaard-variant: 10 vierkante meter. De subsidie is € 50 per vierkante meter, dus 10 x € 50 = € 500. 
  Voor de standaard variant kunt u maximaal € 7.500 subsidie krijgen.
 • Isolatieglas plus-variant: 80 vierkante meter. De subsidie is € 150 per vierkante meter, dus 80 x € 150 = € 12.000.
  Voor de plus-variant kunt u maximaal € 9.000 subsidie krijgen.
 • Gebruikt u meer isolatievarianten naast elkaar? Dan geldt het maximale bedrag van de isolatievariant met het grootste aantal vierkante meters. De maximale subsidie die u kunt krijgen is € 9.000. Dit omdat het glasoppervlak van de plus-variant meer is dan de standaard-variant. 
 • Totale subsidie die u krijgt: € 500 + € 9.000 = € 9.500. U krijgt € 9.000 subsidie.

Aanvraag:

 • Isolatieglas plus-variant: 30 vierkante meter. De subsidie is € 150 per vierkante meter, dus 30 x € 150 = € 4.500.
  Voor de plus-variant kunt u maximaal € 9.000 subsidie krijgen.
 • Plat dak, standaard variant: 55 vierkante meter. De subsidie is € 45 per vierkante meter, dus 55 x € 45 = € 2.475. 
  Voor de standaard variant kunt u maximaal € 7.500 subsidie krijgen.
 • Begane grondvloer, circulaire variant: 65 vierkante meter. De subsidie is € 15 per vierkante meter, dus 65 x € 15 = € 975. 
  Voor de circulaire variant kunt u maximaal € 9.000 subsidie krijgen.
 • Gebruikt u meer isolatievarianten naast elkaar? Dan geldt het maximale bedrag van de isolatievariant met het grootste aantal vierkante meters. De maximale subsidie die u kunt krijgen is € 9.000. Dit omdat het oppervlak van de begane grondvloer, circulaire variant het grootst is.
 • Totale subsidie die u krijgt: € 4.500 + € 2.475 + € 975 = € 7.950. U krijgt € 7.950 subsidie.

 • U bent eigenaar of huurder van een bedrijfspand in Den Haag met daarin een MKB-onderneming. Dat is een middelgrote of kleine onderneming in Den Haag met maximaal 99 werknemers.

 • U vraagt minimaal 1 dag voordat u gaat isoleren subsidie aan. Na uw aanvraag mag u meteen beginnen met de werkzaamheden. U hoort binnen maximaal 12 weken of u subsidie krijgt. Let op: u kunt dus meteen beginnen met de werkzaamheden, maar dan weet u nog niet zeker of u de subsidie ook echt krijgt.
 • De subsidie is alleen voor het plaatsen van isolatieglas en dak-, begane grondvloer-, kruipruimte- en gevelisolatie in een bedrijfspand.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijfspand staat in Den Haag.
 • Woont u boven uw bedrijf? Dan kunt u alleen subsidie aanvragen voor het isoleren van uw bedrijf. Dus niet voor het isoleren van uw woning.
 • U voert het werk uit volgens de instructiebladen op deze pagina.
 • U kunt sommige werkzaamheden ook zelf uitvoeren. De gemeente geeft daarover advies in de uitleg. Het maakt voor de hoogte van de subsidie niet uit of u of de aannemer de isolatie heeft aangebracht. Als het maar gebeurt volgens de uitleg.
 • U maakt foto’s van de werkzaamheden van elke isolatiemaatregel. Op de foto zijn de naam, het merk, de soort en de dikte van het isolatiemateriaal te zien. De foto’s heeft u nodig voor de verantwoording.
 • U kunt voor maximaal 3 bedrijfspanden subsidie aanvragen.
 • U heeft niet eerder subsidie gekregen voor dit werk.
 • U kunt voor meer soorten isolatie tegelijk subsidie krijgen.
 • U kunt niet voor alle kosten subsidie krijgen. De kosten waarvoor u geen subsidie kunt krijgen, vindt u in de Begin externe link: Subsidieregeling isolatie bedrijfspanden Den Haag(Externe link), einde externe link. op overheid.nl.
 • Is uw bedrijfspand een rijksmonument? Of ligt het in een beschermd stadsgezicht? Dan kan het zijn dat u eerst een vergunning moet aanvragen. Lees meer op de pagina Begin link: Monument wijzigen, einde link. .

Instructiebladen

Bij uw aanvraag moet u de volgende gegevens meesturen:

 • een overzicht of offerte (als een aannemer het werk uitvoert) van:
  • de te isoleren delen
  • het aantal vierkante meter
  • de toe te passen materialen met de isolatiewaarden zoals in de instructiebladen staat
 • een bankafschrift van maximaal 8 weken oud. Hiermee kan de gemeente het bankrekeningnummer controleren waarop u de subsidie ontvangt
 • uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) voor het bedrijf dat de subsidie aanvraagt
 • het ingevulde aanvraagformulier met uw handtekening. Hierop geeft u aan:
  • dat u btw moet betalen
  • een specificatie van verrekenbare en niet-verrekenbare btw
  • als een huurder de aanvraag doet: dat de eigenaar van het pand instemt met het aanbrengen van de isolatie

 • Download het aanvraagformulier en vul het digitaal in. Of print het uit en vul het formulier met de hand in.
 • Mail het ingevulde formulier naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Samen met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag.

Aanvraagformulier subsidie isolatie bedrijfspanden

(PDF, 191,3 KB)

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente. Wanneer u subsidie krijgt, ontvangt u een voorschot van 90 % van het subsidiebedrag. De andere 10 % betaalt de gemeente nadat uw verantwoording van de werkzaamheden is goedgekeurd.

Verantwoording

Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Zijn de werkzaamheden niet volgens het afgesproken plan uitgevoerd? Dan moet u de subsidie misschien terugbetalen.

Vul het verantwoordingsformulier hieronder in en mail het formulier naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. , samen met de volgende documenten:

 • De eindfactuur van de aannemer met een overzicht van de materialen en hun isolatiewaarden.
 • Als u het werk in eigen beheer heeft uitgevoerd: de nota’s met aangeschafte materialen en hun isolatiewaarden.
 • Een ondertekende verklaring van de aannemer (of uzelf als u het werk zelf heeft uitgevoerd). Hierin staat een overzicht van wat geïsoleerd is en daarbij het aantal vierkante meters. Ook staat in de verklaring dat de isolatie volgens de instructiebladen is aangebracht. 
 • Minimaal 1 foto tijdens de werkzaamheden voor iedere isolatiemaatregel. Op de foto zijn de naam, het merk, de soort en de dikte van isolatiemateriaal zichtbaar.
 • Een verklaring dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd nadat de subsidie is verleend.

Verantwoordingsformulier subsidie isolatie bedrijfspanden

(PDF, 170,5 KB)

Controle werkzaamheden

De gemeente mag de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Ook kan de gemeente contact met u opnemen voor een beoordeling tussendoor.

Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070