Subsidie isolatie bedrijfspanden aanvragen

Bent u eigenaar of huurder van een bedrijfspand in Den Haag? En wilt u dat pand isoleren? Vraag dan subsidie aan en ontvang tot € 13.000 terug van de gemeente.

U kunt tot en met 31 december 2025 subsidie aanvragen voor:

 • het plaatsen van isolatieglas
 • het isoleren van:
  • het dak
  • de vloer van de begane grond
  • de kruipruimte
  • de gevel
 • het plaatsen van WTW-balansventilatie (een systeem dat binnenkomende, koude lucht opwarmt met warme lucht die naar buiten gaat)

De hoogte van de subsidie hangt af van:

 • wat u isoleert
 • hoe duurzaam het materiaal is
 • hoe groot de oppervlakte is

Voor ieder bedrijfspand krijgt u maximaal de volgende subsidie:

 • € 9.000 bij standaard isolatiemateriaal
 • € 13.000 bij circulaire (opnieuw te gebruiken) isolatiematerialen

Er is in totaal € 500.000 subsidie. Als dit bedrag op is, sluit de regeling. Lees meer over de berekening van de subsidie in de Begin externe link: Subsidieregeling isolatie bedrijfspanden Den Haag(Externe link), einde externe link. (Overheid.nl).

Isolatiesoort Bedrag (per vierkante meter)
Glasisolatie: standaard € 80
Glasisolatie: plus € 180
Isolerende buitendeur: standaard € 80
Isolerende buitendeur: plus € 180
Gevelisolatie: standaard € 35
Gevelisolatie: circulair € 50
Spouwmuurisolatie € 5
Dakisolatie (plat): standaard € 45
Dakisolatie (plat): circulair € 60
Dakisolatie (schuin): standaard € 30
Dakisolatie (schuin): circulair € 40
Grondvloerisolatie: standaard € 10
Grondvloerisolatie: circulair € 15
Kruipruimteisolatie: standaard € 5
Kruipruimteisolatie: circulair € 7,50
Balansventilatie met een maximum van 1 ventilatiesysteem (WTW-unit) € 750 (per unit)
Maximale hoogte subsidie
Standaard variant € 9.000
Circulair/plus variant € 13.000

Aanvraag:

 • Isolatieglas standaard-variant: 10 vierkante meter. De subsidie is € 80 per vierkante meter, dus 10 x € 80 = € 800. 
  Voor de standaard variant kunt u maximaal € 9.000 subsidie krijgen.
 • Isolatieglas plus-variant: 70 vierkante meter. De subsidie is € 180 per vierkante meter, dus 70 x € 180 = € 12.600.
  Voor de plus-variant kunt u maximaal € 13.000 subsidie krijgen.
 • Gebruikt u meer isolatievarianten naast elkaar? Dan geldt het maximale bedrag van de isolatievariant met het grootste aantal vierkante meters. In dit geval is dat de plus-variant.
 • Totale subsidie: € 800 + € 12.600 = € 13.400. De maximale subsidie die u kunt krijgen is € 13.000. U krijgt daarom € 13.000 subsidie.

Aanvraag:

 • Isolatieglas plus-variant: 30 vierkante meter. De subsidie is € 180 per vierkante meter, dus 30 x € 180 = € 5.400.
  Voor de plus-variant kunt u maximaal € 13.000 subsidie krijgen.
 • Plat dak, standaard variant: 55 vierkante meter. De subsidie is € 45 per vierkante meter, dus 55 x € 45 = € 2.475. 
  Voor de standaard variant kunt u maximaal € 9.000 subsidie krijgen.
 • Begane grondvloer, circulaire variant: 65 vierkante meter. De subsidie is € 15 per vierkante meter, dus 65 x € 15 = € 975. 
  Voor de circulaire variant kunt u maximaal € 13.000 subsidie krijgen.
 • Gebruikt u meer isolatievarianten naast elkaar? Dan geldt het maximale bedrag van de isolatievariant met het grootste aantal vierkante meters. De maximale subsidie die u kunt krijgen is € 13.000, omdat het oppervlakte bij de circulaire variant het hoogst is.
 • Totale subsidie die u krijgt: € 5.400 + € 2.475 + € 975 = € 8.850. U krijgt € 8.850 subsidie.

 • U bent eigenaar of huurder van een bedrijfsgebouw in Den Haag met daarin een mkb-bedrijf en u heeft maximaal 99 werknemers.

 • U vraagt de subsidie minimaal 1 dag voordat u gaat isoleren aan. Na uw aanvraag mag u meteen beginnen met isoleren. U hoort binnen 12 weken of u subsidie krijgt. Let op: u kunt dus meteen isoleren, maar dan weet u nog niet zeker of u de subsidie krijgt.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het gebouw staat in Den Haag en is voor 1 januari 2012 opgeleverd.
 • U of de aannemer voert het werk uit volgens de instructiebladen (zie hieronder).
 • U maakt foto’s van de werkzaamheden van elke isolatiemaatregel. Op de foto zijn de naam, het merk, de soort en de dikte van het isolatiemateriaal te zien. De foto’s heeft u nodig voor de Begin link: verantwoording, einde link. .
 • U kunt voor maximaal 3 bedrijfspanden subsidie aanvragen.
 • U heeft niet eerder subsidie gekregen voor dit isolatiewerk.
 • U kunt voor meer soorten isolatie tegelijk subsidie krijgen.
 • Is uw bedrijfsgebouw een rijksmonument? Of ligt het in een beschermd stadsgezicht? Controleer eerst of u een vergunning moet aanvragen. Lees meer op de pagina Begin link: Monument veranderen, einde link. .
 • U krijgt niet voor alle kosten subsidie. Daarnaast kan de subsidie nooit meer bedragen dan de daadwerkelijke gemaakte kosten. Bekijk voor welke kosten u subsidie kunt krijgen en welke voorwaarden gelden in de Begin externe link: Subsidieregeling isolatie bedrijfspanden Den Haag(Externe link), einde externe link. (Overheid.nl).

Instructiebladen

Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:

 • een overzicht of offerte van:
  • de te isoleren delen
  • het aantal vierkante meter
  • de te gebruiken materialen, met de isolatiewaarden (zie hiervoor de instructiebladen)
 • een bankafschrift van maximaal 8 weken oud
 • een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van het bedrijf waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • het ingevulde aanvraagformulier met uw handtekening.

 • Download het aanvraagformulier en vul het digitaal in. Of print het en vul het formulier met de hand in.
 • Mail het ingevulde formulier naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. . Samen met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag.

Aanvraagformulier subsidie isolatie bedrijfspanden

(PDF, 211,3 KB)

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente. Wanneer u subsidie krijgt, krijgt u alvast 90% van het subsidiebedrag. De andere 10% krijgt u nadat de gemeente uw verantwoording heeft goedgekeurd.

Verantwoording

Binnen 12 weken na de werkzaamheden moet u de subsidie verantwoorden. Zijn de werkzaamheden niet volgens het afgesproken plan uitgevoerd? Dan moet u de subsidie misschien terugbetalen.

Vul het verantwoordingsformulier hieronder in en mail dit naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. , samen met de volgende documenten:

 • De eindfactuur van de aannemer met een overzicht van de materialen en hun isolatiewaarden.
 • Als u het werk zelf heeft uitgevoerd: de nota’s met gekochte materialen en hun isolatiewaarden.
 • Een ondertekende verklaring van de aannemer (of van uzelf als u het werk heeft uitgevoerd). Hierin staat een overzicht van wat er geïsoleerd is en daarbij het aantal vierkante meters. Ook staat in de verklaring dat de isolatie is gedaan volgens de instructiebladen.
 • Minimaal 1 foto van tijdens de werkzaamheden voor iedere isolatiemaatregel. Op de foto zijn de naam, het merk, de soort en de dikte van isolatiemateriaal zichtbaar.
 • Een verklaring dat de isolatie is uitgevoerd nadat de subsidie is aangevraagd.

Verantwoordingsformulier subsidie isolatie bedrijfspanden

(PDF, 169,3 KB)

Controle werkzaamheden

De gemeente mag de uitgevoerde werkzaamheden controleren. Ook kan de gemeente contact met u opnemen voor een beoordeling tussendoor.

Voordelen isoleren

Door uw pand te isoleren gaat u warmteverlies tegen en bespaart u op uw energiekosten. Zo zorgt u voor een prettige omgeving voor de mensen die er werken. Soms kan isoleren positief zijn voor uw energielabel. Het isoleren van uw pand is ook goed voor het klimaat, omdat het zorgt voor minder CO2-uitstoot. Hiermee investeert u in een groene, duurzame toekomst.

Wilt u weten hoever het staat met de beoordeling van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar Begin link: csbadvies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070