Subsidie Samen sociaal en vitaal 2024 aanvragen

Organiseert u in 2025 en 2026 activiteiten voor langere tijd voor ouderen of kwetsbare inwoners? Of voor mensen die lange tijd voor iemand anders zorgen (mantelzorgers)? Vraag dan subsidie aan.

U kunt 3 soorten subsidie aanvragen.

 • Subsidie voor activiteiten in 2025 en 2026 (meer dan € 45.000 per jaar, per aanvrager) voor:
  • inwoners die zich eenzaam voelen
  • mantelzorgers
  • kwetsbare inwoners
  • inwoners met een beperking
 • Subsidie voor activiteiten in 2025 (maximaal € 45.000 per aanvrager) voor:
  • ouderen
  • inwoners die zich eenzaam voelen
  • mantelzorgers
  • kwetsbare inwoners
  • inwoners met een beperking
 • Subsidie voor vernieuwende/projectmatige activiteiten en vrijwilligersorganisaties in 2025 (maximaal € 15.000 per aanvraag). U kunt voor maximaal 2 projecten subsidie aanvragen voor:
  • ouderen
  • inwoners die zich eenzaam voelen
  • mantelzorgers
  • kwetsbare inwoners
  • vrijwilligers
  • inwoners met een beperking

Bekijk de precieze beschrijving van de activiteiten en soorten subsidies:

Beoordeling

 • De subsidieaanvragen voor vernieuwende/projectmatige activiteiten en vrijwilligersorganisaties (maximaal € 15.000 per aanvraag) behandelt de gemeente op volgorde van binnenkomst. Tot het geld op is.
 • De subsidieaanvragen voor activiteiten in 2025 (maximaal € 45.000 per aanvrager) en activiteiten in 2025 en 2026 (meer dan € 45.000 per kalenderjaar, per aanvrager) krijgen punten. Hoe beter de aanvraag past bij de voorwaarden, hoe groter de kans dat u subsidie krijgt.

U kunt nog subsidie aanvragen voor vernieuwende activiteiten in 2024. Lees meer op de pagina Begin link: Subsidie Samen sociaal en vitaal 2023, einde link. .

Voor wie

De subsidie is voor rechtspersonen:

 • stichtingen
 • verenigingen
 • bedrijven

De belangrijkste voorwaarden om subsidie te krijgen zijn:

 • De activiteit zorgt ervoor dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen.
 • De activiteit helpt deelnemers zodat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen meedoen.
 • In uw aanvraag staat hoe u deelnemers uit uw doelgroep bereikt en laat meedoen aan activiteiten.

Vraagt u meer dan € 100.000 aan? Dan zijn er extra voorwaarden. Lees alle voorwaarden in de Begin externe link: subsidieregeling Grootschalige activiteiten Samen sociaal en vitaal Den Haag 2024 (RIS318891)(Externe link), einde externe link..

U stuurt de volgende informatie mee:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een ingevuld begrotingsformulier (overzicht van de kosten en inkomsten)
 • een projectplan (alleen als u subsidie voor grootschalige activiteiten aanvraagt)

Download de formulieren voor uw soort subsidieaanvraag en vul ze in.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook een kopie of scan mee van:

 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • de laatste statuten (regels)
 • het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)

Periode van aanvragen

 • Subsidie voor activiteiten in 2025 en 2026: 17 juni tot 7 juli 2024.
 • Subsidie voor activiteiten in 2025: 16 september tot 6 oktober 2024.
 • Subsidie voor vernieuwende/projectmatige activiteiten en vrijwilligersorganisaties in 2025: 1 januari tot 31 maart 2025 of 1 juni tot 31 augustus 2025.

Stuur de volgende informatie naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. :

 • aanvraagformulier
 • begrotingsformulier
 • projectplan (bij een 2-jarige aanvraag)

Na uw aanvraag krijgt u per brief bericht dat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.

 • Subsidie voor 2-jarige activiteiten in 2025 en 2026: u krijgt op zijn laatst 30 september 2024 een besluit van de gemeente.
 • Subsidie voor 1-jarige activiteiten in 2025: u krijgt op zijn laatst 6 december 2024 een besluit van de gemeente.
 • Subsidie voor vernieuwende/projectmatige activiteiten en vrijwilligersorganisaties in 2025: u krijgt binnen 12 weken nadat de gemeente uw volledige aanvraag heeft ontvangen een besluit.

Vergoeding voor vrijwilligers

In uw begroting mag voor de waardering van vrijwilligers maximaal € 17,50 per vrijwilliger staan en in totaal maximaal € 5.900. Een reis- en onkostenvergoeding is toegestaan.

U mag vrijwilligers in een doelgroep een vrijwilligersvergoeding geven. Het totaal van de vrijwilligersvergoedingen is maximaal 5% van de ontvangen subsidie.

Presentatie

Op 29 mei 2024 hield de gemeente een informatiebijeenkomst over deze regeling. Vraag de presentatie van deze bijeenkomst per e-mail op via Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. .

Heeft u hulp nodig?

PEP Den Haag adviseert en helpt u bij uw aanvraag. De hulp is gratis voor organisaties die met vrijwilligers werken. Vraag PEP naar de voorwaarden. Lees meer op de Begin externe link: website van PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..

Nieuwsbrief

Wilt u nieuws ontvangen over de subsidie Samen sociaal en vitaal? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. met het woord ‘nieuwsbrief’ in de titel. U krijgt dan regelmatig een update.

Vragen

Heeft u vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. .

Telefonische spreekuren

De gemeente beantwoordt uw vragen over de subsidie tijdens de volgende telefonische spreekuren:

 • 5 juni 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
 • 7 juni 2024 van 10.00 tot 12.00 uur
 • 10 juni 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
 • 13 juni 2024 van 14.00 tot 16.00 uur

Bel hiervoor naar telefoonnummer 06 – 11 64 63 89.

Wilt u na deze spreekuren weten welke vragen er gesteld zijn en wat de antwoorden van de gemeente waren? Stuur dan een e-mail naar Begin link: subsidie.sociaal.vitaal@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070