Subsidie flexibel welzijnsbudget stadsdelen aanvragen

Wilt u activiteiten organiseren die gaan over actief samen leven en hulp voor jongeren? En wilt u hiermee problemen in gebieden of wijken aanpakken, die op dit moment aan de hand zijn? Soms is extra aandacht nodig voor de aanpak die precies past bij wat er aan de hand is. Daarvoor kunt u dit flexibele welzijnsbudget aanvragen. Dit kan ook als u al gebruikmaakt van een andere subsidie.

Voor deze subsidie is in totaal € 1.300.000 per jaar beschikbaar. Er geldt een maximumbedrag per stadsdeel.

Rechtspersonen (organisaties) kunnen deze subsidie aanvragen.

 • U kunt subsidie aanvragen totdat het budget op is.
 • De activiteiten richten zich op welzijnswerk in een specifiek gebied. De activiteiten hebben 1 of meer van de volgende doelen:
  • Zorgen voor meer sociale verbinding tussen bewoners.
  • Ervoor zorgen dat bewoners meer zelf gaan organiseren.
  • Zorgen voor minder sociale spanningen.
  • Ervoor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen.
  • Problemen bij de opvoeding en bij het opgroeien voorkomen. Of ervoor zorgen dat de problemen niet erger worden als ze er al zijn.
  • Jongeren helpen hun identiteit te ontwikkelen en beter met mensen te kunnen omgaan.
  • Ervoor zorgen dat jongeren meedoen aan de samenleving.
  • Voorkomen dat jongeren over de grenzen van anderen heen gaan.

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Aanvraagformulier
 • Projectplan. Hierin beschrijft u de activiteiten.
 • Begroting (berekening van de kosten).
 • 2 verklaringen van 2 verschillende maatschappelijke organisaties. In deze verklaringen staat hoe de situatie nu is. De verklaringen moeten een geldige handtekening hebben.
 • Een verklaring waaruit blijkt of u btw moet betalen of niet.  

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie of scan van inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel.
 • een kopie of scan van het laatste rekeningafschrift. De bedragen mag u onzichtbaar maken.
 • een kopie of scan van de statuten.

Projectplan

(PDF, 95,3 KB)

Begroting

(PDF, 130,0 KB)

Verklaring maatschappelijke organisaties

(PDF, 75,8 KB)

Aanvraagformulier flexibel welzijnsbudget

(PDF, 126,3 KB)

Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen die nodig zijn per e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Binnen 6 weken na uw aanvraag hoort u of u de subsidie krijgt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070