Subsidie sociale initiatieven in de wijk aanvragen

Organiseert uw organisatie activiteiten om mensen in uw buurt, wijk of stadsdeel dichter bij elkaar te brengen? Of om kansen voor jongeren te vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor deze subsidie is in totaal € 2,12 miljoen beschikbaar. U kunt voor elk stadsdeel een maximumbedrag aanvragen:

 • Centrum: € 500.000
 • Escamp: € 900.000
 • Haagse Hout: € 125.000
 • Laak: € 75.000
 • Leidschenveen-Ypenburg: € 60.000
 • Loosduinen: € 200.000
 • Scheveningen: € 150.000
 • Segbroek: € 110.000

Rechtspersonen (organisaties) kunnen deze subsidie aanvragen.

 • U kunt subsidie aanvragen tot 31 juli, of totdat de subsidie voor dit jaar op is.
 • U organiseert sociale, culturele of sportieve activiteiten die bewoners samenbrengen (zorgen voor sociale verbinding). En waarbij zij samen dingen doen. Dit kan door:
  • activiteiten die zorgen voor een sterkere band tussen buurtbewoners
  • activiteiten met buurtbewoners waardoor zij zich in de buurt of wijk meer thuis voelen
  • activiteiten om de eigen buurt prettiger te maken om in te wonen
  • activiteiten die helpen bij het starten of verbeteren van organisaties die zorgen voor meer sociale verbinding in de buurt of wijk
  • activiteiten die zorgen dat jongeren veilig opgroeien en zich kunnen ontwikkelen
  • activiteiten die jongeren helpen om te kunnen meedoen aan het leven in de stad

Stuur bij uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • aanvraagformulier
 • projectplan met uw activiteiten
 • het begrotingsformulier (overzicht van de kosten)
 • verklaring waaruit blijkt of u btw moet betalen of niet

Download het begrotingsformulier

Begrotingsformulier sociale initiatieven

(PDF, 130,9 KB)

Download de instructie voor het maken van het projectplan

Instructie projectplan sociale initiatieven

(PDF, 101,1 KB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • kopie of scan van het laatste rekeningafschrift, de bedragen mag u onzichtbaar maken
 • kopie of scan van de statuten

Binnen 12 weken na uw aanvraag hoort u of u de subsidie krijgt.

Hebt u vragen over de regeling, neemt u dan Begin link: contact op met het stadsdeel, einde link. waar u de subsidie wilt aanvragen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070