Subsidie makersregeling aanvragen

Via de Subsidieregeling makers kunt u als kunstenaar of artiest geld krijgen voor uw ontwikkelplan. Deze regeling is er om makers te laten groeien onder begeleiding van een culturele organisatie. Per plan is er maximaal € 9.000 beschikbaar.

De samenwerking tussen u en de culturele organisatie bestaat uit 1 of meer activiteiten. Deze zijn gericht op uw artistieke ontwikkeling.

De subsidieregeling makers is voor makers op het gebied van: muziek, theater, beeldende kunst, urban, mode, design, letteren, games, film, dans, strip of een mix van deze stijlen.

U kunt de subsidie via mail of via post aanvragen. De aanvraag bestaat uit onder meer uit een plan van aanpak van maximaal 1200 woorden. Hierin staan:

 • de titel van het project
 • uw leerdoelen
 • de planning (inclusief begin- en einddatum)
 • hoe u en de culturele organisatie gaan samenwerken
 • uit welke activiteit(en) de samenwerking bestaat
 • welke nieuwe kennis of ervaring u krijgt
 • hoe de samenwerking helpt bij uw ontwikkeling

U en de culturele organisatie ondertekenen beiden het plan van aanpak met naam en handtekening. Hiermee laat u zien dat u beiden achter de samenwerking staan.

Naast het plan van aanpak stuurt u ook:

 • Een kopie van een actueel bankrekeningafschrift (of andere post van de bank) van u. Hierop is te zien op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.
 • Uw BSN.
 • Een begroting (berekening van de kosten) van max. 1 A4. Hierop maakt u duidelijk waaraan u het bedrag van in totaal € 9.000 besteedt.
 • Indien u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een uittreksel hiervan.
 • Uw cv van max. 2 A4.
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs.

Aanvragen kan in 2 rondes. In beide rondes is € 135.000 beschikbaar.

 • De 1e ronde begint jaarlijks op 1 januari en duurt tot 30 juni.
 • De 2e ronde begint jaarlijks op 1 juli en duurt tot 31 december.

U kunt uw plan van aanpak en alle gevraagde informatie digitaal sturen naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. , of per post aan:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
T.a.v. Makersregeling
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

 • U doet de aanvraag als individuele maker, niet vanuit een instelling of vanuit een groep makers of collectief van makers.
 • U hoeft geen rechtspersoon (juridisch zelfstandige organisatie) te zijn.
 • U woont en werkt in Den Haag.
 • U vraagt deze subsidie aan voor uw artistieke ontwikkeling als maker. Wanneer een culturele activiteit het hoofddoel is, kunt u bij andere regelingen subsidie aanvragen, zoals de Begin link: subsidieregeling Haagse Kunst- en Cultuurprojecten, einde link. .
 • U wordt als kunstenaar of artiest gecoacht door een culturele organisatie. Of u bent actief in een groep van minimaal drie samenwerkende zzp’ers. Deze is actief op de genoemde gebieden. Het is ook mogelijk om samen te werken met een instelling voor hoger onderwijs. Deze samenwerking mag geen onderdeel zijn van het leerplan binnen het hoger onderwijs.
 • De activiteiten vinden plaats in de stedelijke Begin externe link: cultuurregio Haaglanden(Externe link), einde externe link. en/of de Begin externe link: stedelijke cultuurregio Leiden(Externe link), einde externe link..
 • U kunt maximaal 2 keer een subsidie krijgen vanuit deze regeling.
 • Een culturele organisatie mag jaarlijks met maximaal 2 makers samenwerken die subsidie ontvangen uit deze regeling.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, nemen maximaal 1 jaar in beslag.
 • Uw eigen uren mogen maximaal 25% van de begroting uitmaken.
 • U geeft mondeling (of online) toelichting over uw aanvraag.
 • Positief beoordeelde aanvragen krijgen maximaal € 9.000.
 • Aanvragen is mogelijk totdat het beschikbare geld op is (2 rondes per jaar van € 135.000).

 • U kunt het hele jaar door een aanvraag doen, tot 8 weken voordat u met de activiteiten gaat beginnen.
 • Als uw aanvraag binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen.
 • Daarna krijgt u binnen 4 weken bericht of alle informatie er is, en of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Zo ja, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente waarin u uw plannen uitlegt.
 • Binnen 3 weken na de mondelinge toelichting, hoort u of u de subsidie krijgt of niet.
 • De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van datum dat deze binnenkomen. Als het subsidiebedrag voor die ronde op is, krijgt u geen subsidie.

Met deze subsidieregeling wil de gemeente kunstenaars en makers helpen te groeien. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat cultuur in de stad alle inwoners bereikt, prikkelt en uitdaagt.

De samenwerking tussen u en de culturele organisatie bestaat uit 1 of meer activiteiten. Deze zijn gericht op uw artistieke ontwikkeling. Hierdoor kan u ruimte maken voor experiment, onderzoek en vernieuwing. Ruimte die nodig is voor artistieke innovatie. Tijdens het traject heeft de culturele organisatie de rol van mentor. Het idee is dat de culturele organisatie en u ook kennis en netwerk delen.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • experimenteren met nieuwe technieken of apparatuur
 • het oefenen met andere kunstvormen
 • het meedoen aan workshops, leerprogramma’s en cursussen
 • coaching door experts
 • het meedoen aan seminars

Ook andere, meer innovatieve, invullingen zijn mogelijk. Zolang de activiteiten maar bijdragen aan de uw artistieke ontwikkeling en vernieuwing.

U kunt de officiële tekst van de Subsidieregeling makers bekijken in de bestuurlijke stukken (RIS315945).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070